Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 13. syyskuuta 2016 - Strasbourg

12. Laajoja pakolaisvirtoja ja muuttoliikkeitä käsittelevä YK:n korkean tason huippukokous (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Laajoja pakolaisvirtoja ja muuttoliikkeitä käsittelevä YK:n korkean tason huippukokous (2016/2878(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, Gerolf Annemans ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Kristina Winberg, Mario Borghezio, Linda McAvan, Eva Joly, Jean-Luc Schaffhauser, Josef Weidenholzer, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund, Elly Schlein ja Nikos Androulakis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: László Tőkés, Caterina Chinnici, Ilhan Kyuchyuk, Sofia Sakorafa ja Afzal Khan.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö