Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 13. rujna 2016. - Strasbourg

12. Sjednica UN-a na visokoj razini o suočavanju s masovnim kretanjima izbjeglica i migranata (rasprava)
CRE

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Sjednica UN-a na visokoj razini o suočavanju s masovnim kretanjima izbjeglica i migranata (2016/2878(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dao je izjavu.

Govorili su: Mariya Gabriel, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elena Valenciano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, James Carver, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gerolf Annemans, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Kristina Winberg, Mario Borghezio, Linda McAvan, Eva Joly, Jean-Luc Schaffhauser, Josef Weidenholzer, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund, Elly Schlein i Nikos Androulakis.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: László Tőkés, Caterina Chinnici, Ilhan Kyuchyuk, Sofia Sakorafa i Afzal Khan.

Govorila je Federica Mogherini.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti