Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2016 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras

12. JT aukšto lygio susitikimas siekiant spręsti didelių pabėgėlių ir migrantų srautų problemą (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: JT aukšto lygio susitikimuas siekiant spręsti didelių pabėgėlių ir migrantų srautų problemą (2016/2878(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Gerolf Annemans ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Kristina Winberg, Mario Borghezio, Linda McAvan, Eva Joly, Jean-Luc Schaffhauser, Josef Weidenholzer, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund, Elly Schlein ir Nikos Androulakis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: László Tőkés, Caterina Chinnici, Ilhan Kyuchyuk, Sofia Sakorafa ir Afzal Khan.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika