Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 13. septembris - Strasbūra

12. ANO augsta līmeņa samits ar bēgļu un migrantu masveida pārvietošanos saistītu jautājumu risināšanai (debates)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ANO augsta līmeņa samits ar bēgļu un migrantu masveida pārvietošanos saistītu jautājumu risināšanai (2016/2878(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Mariya Gabriel PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Gerolf Annemans ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Kristina Winberg, Mario Borghezio, Linda McAvan, Eva Joly, Jean-Luc Schaffhauser, Josef Weidenholzer, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund, Elly Schlein un Nikos Androulakis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās László Tőkés, Caterina Chinnici, Ilhan Kyuchyuk, Sofia Sakorafa un Afzal Khan.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika