Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 september 2016 - Straatsburg

12. VN-bijeenkomst op hoog niveau over de aanpak van grote stromen vluchtelingen en migranten (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: VN-bijeenkomst op hoog niveau over de aanpak van grote stromen vluchtelingen en migranten (2016/2878(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Gerolf Annemans, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Kristina Winberg, Mario Borghezio, Linda McAvan, Eva Joly, Jean-Luc Schaffhauser, Josef Weidenholzer, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund, Elly Schlein en Nikos Androulakis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door László Tőkés, Caterina Chinnici, Ilhan Kyuchyuk, Sofia Sakorafa en Afzal Khan.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid