Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 13 września 2016 r. - Strasburg

12. Szczyt ONZ wysokiego szczebla poświęcony rozwiązaniu kwestii masowych przepływów uchodźców i migrantów (debata)
CRE

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Szczyt ONZ wysokiego szczebla poświęcony rozwiązaniu kwestii masowych przepływów uchodźców i migrantów (2016/2878(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Gerolf Annemans w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Kristina Winberg, Mario Borghezio, Linda McAvan, Eva Joly, Jean-Luc Schaffhauser, Josef Weidenholzer, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund, Elly Schlein i Nikos Androulakis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: László Tőkés, Caterina Chinnici, Ilhan Kyuchyuk, Sofia Sakorafa i Afzal Khan.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności