Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 13 septembrie 2016 - Strasbourg

12. Reuniunea ONU la nivel înalt cu privire la abordarea fluxurilor importante de refugiați și de migranți (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Reuniunea ONU la nivel înalt cu privire la abordarea fluxurilor importante de refugiați și de migranți (2016/2878(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, James Carver, în numele Grupului EFDD, Gerolf Annemans, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Kristina Winberg, Mario Borghezio, Linda McAvan, Eva Joly, Jean-Luc Schaffhauser, Josef Weidenholzer, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund, Elly Schlein și Nikos Androulakis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: László Tőkés, Caterina Chinnici, Ilhan Kyuchyuk, Sofia Sakorafa și Afzal Khan.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate