Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. septembra 2016 - Štrasburg

12. Samit OSN na vysokej úrovni o riešení problému hromadných presunov utečencov a migrantov (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Samit OSN na vysokej úrovni o riešení problému hromadných presunov utečencov a migrantov (2016/2878(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Mariya Gabriel v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, Gerolf Annemans v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Kristina Winberg, Mario Borghezio, Linda McAvan, Eva Joly, Jean-Luc Schaffhauser, Josef Weidenholzer, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund, Elly Schlein a Nikos Androulakis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili László Tőkés, Caterina Chinnici, Ilhan Kyuchyuk, Sofia Sakorafa a Afzal Khan.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia