Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 13. září 2016 - Štrasburk

13. Vztahy EU s Tuniskem v současném regionálním kontextu (rozprava)
CRE

Zpráva o vztazích EU s Tuniskem v současném regionálním kontextu [2015/2273(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

Fabio Massimo Castaldo uvedl zprávu.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Lorenzo Cesa za skupinu PPE, Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D, Amjad Bashir za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Afzal Khan, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Jordi Sebastià za skupinu Verts/ALE, a Cristian Dan Preda.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Victor Boştinaru, María Teresa Giménez Barbat, Mariya Gabriel, Gilles Pargneaux, Francisco José Millán Mon, Inés Ayala Sender, Ramona Nicole Mănescu, Silvia Costa, Eduard Kukan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jasenko Selimovic a João Pimenta Lopes.

Vystoupili: Johannes Hahn (člen Komise) a Fabio Massimo Castaldo.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.7 zápisu ze dne 14.9.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí