Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 13. rujna 2016. - Strasbourg

13. Odnosi EU-a i Tunisa u aktualnom regionalnom kontekstu (rasprava)
CRE

Izvješće o odnosima EU-a i Tunisa u aktualnom regionalnom kontekstu [2015/2273(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

Fabio Massimo Castaldo predstavio je izvješće.

Govorila je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Govorili su: Lorenzo Cesa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pier Antonio Panzeri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Amjad Bashir, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Afzal Khan, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jordi Sebastià, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Cristian Dan Preda.

PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica

Govorili su: Victor Boştinaru, María Teresa Giménez Barbat, Mariya Gabriel, Gilles Pargneaux, Francisco José Millán Mon, Inés Ayala Sender, Ramona Nicole Mănescu, Silvia Costa, Eduard Kukan.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jasenko Selimovic i João Pimenta Lopes.

Govorili su: Johannes Hahn (povjerenik Komisije) i Fabio Massimo Castaldo.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.7 zapisnika od 14.9.2016..

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti