Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2016 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras

13. ES santykiai su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl ES santykių su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis [2015/2273(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

Fabio Massimo Castaldo pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Kalbėjo: Lorenzo Cesa PPE frakcijos vardu, Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu, Amjad Bashir ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Afzal Khan), Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Jordi Sebastià Verts/ALE frakcijos vardu ir Cristian Dan Preda.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Victor Boştinaru, María Teresa Giménez Barbat, Mariya Gabriel, Gilles Pargneaux, Francisco José Millán Mon, Inés Ayala Sender, Ramona Nicole Mănescu, Silvia Costa, Eduard Kukan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jasenko Selimovic ir João Pimenta Lopes.

Kalbėjo: Johannes Hahn (Komisijos narys) ir Fabio Massimo Castaldo.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 09 14 protokolo 9.7 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika