Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 13 septembrie 2016 - Strasbourg

13. Relațiile UE cu Tunisia în actualul context regional (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la relațiile UE cu Tunisia în actualul context regional [2015/2273(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

Fabio Massimo Castaldo și-a prezentat raportul.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Au intervenit: Lorenzo Cesa, în numele Grupului PPE, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Amjad Bashir, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Afzal Khan, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Jordi Sebastià, în numele Grupului Verts/ALE, și Cristian Dan Preda.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Victor Boştinaru, María Teresa Giménez Barbat, Mariya Gabriel, Gilles Pargneaux, Francisco José Millán Mon, Inés Ayala Sender, Ramona Nicole Mănescu, Silvia Costa, Eduard Kukan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jasenko Selimovic și João Pimenta Lopes.

Au intervenit: Johannes Hahn (membru al Comisiei) și Fabio Massimo Castaldo.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.7 al PV din 14.9.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate