Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. septembra 2016 - Štrasburg

13. Vzťahy EÚ s Tuniskom v súčasnom regionálnom kontexte (rozprava)
CRE

Správa o vzťahoch EÚ s Tuniskom v súčasnom regionálnom kontexte [2015/2273(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

Fabio Massimo Castaldo uviedol správu.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Vystúpili títo poslanci: Lorenzo Cesa v mene skupiny PPE, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Amjad Bashir v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Afzal Khan, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Jordi Sebastià v mene skupiny Verts/ALE a Cristian Dan Preda.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Victor Boştinaru, María Teresa Giménez Barbat, Mariya Gabriel, Gilles Pargneaux, Francisco José Millán Mon, Inés Ayala Sender, Ramona Nicole Mănescu, Silvia Costa, Eduard Kukan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jasenko Selimovic a João Pimenta Lopes.

Vystúpili: Johannes Hahn (člen Komisie) a Fabio Massimo Castaldo.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.7 zápisnice zo dňa 14.9.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia