Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. szeptember 13., Kedd - Strasbourg

14. Szociális dömping az Unióban (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés az Európai Unión belüli szociális dömpingről [2015/2255(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

Guillaume Balas előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jens Nilsson (a TRAN bizottság véleményének előadója), Evelyn Regner (a FEMM bizottság véleményének előadója), Jutta Steinruck, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Danuta Jazłowiecka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jens Geier, Czesław Hoc, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martina Dlabajová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Udo Voigt, független, David Casa, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lampros Fountoulis, Vilija Blinkevičiūtė, Richard Sulík, Thomas Händel, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Thomas Mann, Ole Christensen, João Pimenta Lopes, Peter Lundgren, Romana Tomc, Maria Arena, Tania González Peñas, Claude Rolin, Agnes Jongerius, Jeroen Lenaers, Ismail Ertug, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Marita Ulvskog, Kósa Ádám és Lara Comi.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sógor Csaba, Emilian Pavel, Notis Marias és Bronis Ropė.

Felszólal: Marianne Thyssen és Guillaume Balas.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.9.14-i jegyzőkönyv, 9.8. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat