Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2016 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras

14. Socialinis dempingas ES (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl socialinio dempingo Europos Sąjungoje [2015/2255(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

Guillaume Balas pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo: Jens Nilsson (TRAN komiteto nuomonės referentas), Evelyn Regner (FEMM komiteto nuomonės referentė), Jutta Steinruck S&D frakcijos vardu, Danuta Jazłowiecka PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jens Geier), Czesław Hoc ECR frakcijos vardu, Martina Dlabajová ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, Mara Bizzotto ENF frakcijos vardu, Udo Voigt, nepriklausomas Parlamento narys, David Casa (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lampros Fountoulis), Vilija Blinkevičiūtė, Richard Sulík, Thomas Händel, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Thomas Mann, Ole Christensen, João Pimenta Lopes, Peter Lundgren, Romana Tomc, Maria Arena, Tania González Peñas, Claude Rolin, Agnes Jongerius, Jeroen Lenaers, Ismail Ertug, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Marita Ulvskog, Ádám Kósa ir Lara Comi.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Emilian Pavel, Notis Marias ir Bronis Ropė.

Kalbėjo: Marianne Thyssen ir Guillaume Balas.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 09 14 protokolo 9.8 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika