Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 13. septembris - Strasbūra

14. Sociālais dempings Eiropas Savienībā (debates)
Stenogramma

Ziņojums par sociālo dempingu Eiropas Savienībā [2015/2255(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Guillaume Balas (A8-0255/2016).

Guillaume Balas iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās Jens Nilsson (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Evelyn Regner (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Jutta Steinruck S&D grupas vārdā, Danuta Jazłowiecka PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jens Geier, Czesław Hoc ECR grupas vārdā, Martina Dlabajová ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, Mara Bizzotto ENF grupas vārdā, Udo Voigt, pie grupām nepiederošs deputāts, David Casa, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lampros Fountoulis, Vilija Blinkevičiūtė, Richard Sulík, Thomas Händel, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Thomas Mann, Ole Christensen, João Pimenta Lopes, Peter Lundgren, Romana Tomc, Maria Arena, Tania González Peñas, Claude Rolin, Agnes Jongerius, Jeroen Lenaers, Ismail Ertug, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Marita Ulvskog, Ádám Kósa un Lara Comi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Emilian Pavel, Notis Marias un Bronis Ropė.

Uzstājās Marianne Thyssen un Guillaume Balas.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.9.2016. protokola 9.8. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika