Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 13 septembrie 2016 - Strasbourg

14. Dumpingul social în UE (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la dumpingul social în Uniunea Europeană [2015/2255(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

Guillaume Balas și-a prezentat raportul.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: Jens Nilsson (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Evelyn Regner (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Jutta Steinruck, în numele Grupului S&D, Danuta Jazłowiecka, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jens Geier, Czesław Hoc, în numele Grupului ECR, Martina Dlabajová, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Mara Bizzotto, în numele Grupului ENF, Udo Voigt, neafiliat, David Casa, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lampros Fountoulis, Vilija Blinkevičiūtė, Richard Sulík, Thomas Händel, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Thomas Mann, Ole Christensen, João Pimenta Lopes, Peter Lundgren, Romana Tomc, Maria Arena, Tania González Peñas, Claude Rolin, Agnes Jongerius, Jeroen Lenaers, Ismail Ertug, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Marita Ulvskog, Ádám Kósa și Lara Comi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Emilian Pavel, Notis Marias și Bronis Ropė.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Guillaume Balas.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.8 al PV din 14.9.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate