Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 13. september 2016 - Strasbourg

14. Socialni damping v EU (razprava)
Dobesedni zapis

Poročilo o socialnem dampingu v Evropski uniji [2015/2255(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

Guillaume Balas je predstavil poročilo.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so Jens Nilsson (pripravljavec mnenja odbora TRAN), Evelyn Regner (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Jutta Steinruck v imenu skupine S&D, Danuta Jazłowiecka v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jens Geier, Czesław Hoc v imenu skupine ECR, Martina Dlabajová v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Laura Agea v imenu skupine EFDD, Mara Bizzotto v imenu skupine ENF, Udo Voigt samostojni poslanec, David Casa, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lampros Fountoulis, Vilija Blinkevičiūtė, Richard Sulík, Thomas Händel, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Thomas Mann, Ole Christensen, João Pimenta Lopes, Peter Lundgren, Romana Tomc, Maria Arena, Tania González Peñas, Claude Rolin, Agnes Jongerius, Jeroen Lenaers, Ismail Ertug, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Marita Ulvskog, Ádám Kósa in Lara Comi.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Emilian Pavel, Notis Marias in Bronis Ropė.

Govorila sta Marianne Thyssen in Guillaume Balas.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.8 zapisnika z dne 14.9.2016.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov