Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 september 2016 - Straatsburg

15. Presentatie van het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting voor het begrotingsjaar 2017 (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Raad: Presentatie van het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting voor het begrotingsjaar 2017 (2016/2768(RSP))

Vazil Hudák (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jens Geier (rapporteur).

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Indrek Tarand (rapporteur) en Jean Arthuis (voorzitter van de Commissie BUDG).

Het woord wordt gevoerd door Vazil Hudák.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid