Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 13. september 2016 - Strasbourg

16. Økonomisk partnerskabsaftale mellem EU og SADC-ØPA-landene *** - Parlamentarisk kontrol og civilsamfundets tilsyn med den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og SADC (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-landene på den anden side [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000108/2016) af Bernd Lange og Alexander Graf Lambsdorff, for INTA, til Kommissionen: Parlamentarisk kontrol og civilsamfundets tilsyn med den økonomiske partnerskabsaftale (ØPA) mellem EU og SADC-landene (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016)

Alexander Graf Lambsdorff forelagde henstillingen og begrundede forespørgslen til mundtlig besvarelse.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Pedro Silva Pereira (ordfører for udtalelse fra DEVE), Gabriel Mato for PPE-Gruppen, Joachim Schuster for S&D-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Christofer Fjellner, David Martin, Giovanni La Via, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Zeller, Maria Arena, Adam Szejnfeld og Jude Kirton-Darling.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Clara Eugenia Aguilera García og Notis Marias.

Talere: Cecilia Malmström og Alexander Graf Lambsdorff.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.4 i protokollen af 14.9.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik