Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 13. september 2016 - Strasbourg

16. Majanduspartnerlusleping ELi ning SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahel *** - ELi ja SADC majanduspartnerluslepingu parlamentaarne järelevalve ja kodanikuühiskonna kontroll (arutelu)
Istungi stenogramm

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahelise majanduspartnerluslepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000108/2016), mille esitas(id) Bernd Lange ja Alexander Graf Lambsdorff INTA komisjoni nimel komisjonile: SADCi-ELi majanduspartnerluslepingu parlamentaarne järelevalve ja kodanikuühiskonna kontroll (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016)

Alexander Graf Lambsdorff tutvustas soovitust ja esitas suuliselt vastatva küsimuse.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Pedro Silva Pereira (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Gabriel Mato fraktsiooni PPE nimel, Joachim Schuster fraktsiooni S&D nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Christofer Fjellner, David Martin, Giovanni La Via, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Zeller, Maria Arena, Adam Szejnfeld ja Jude Kirton-Darling.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Clara Eugenia Aguilera García ja Notis Marias.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Alexander Graf Lambsdorff.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.9.2016 protokollipunkt 9.4.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika