Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 13. syyskuuta 2016 - Strasbourg

16. EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välinen talouskumppanuussopimus *** - EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksen parlamentaarinen valvonta ja kansalaisyhteiskunnan harjoittama seuranta (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000108/2016) Bernd Lange ja Alexander Graf Lambsdorff INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön ja EU:n talouskumppanuussopimuksen parlamentaarinen valvonta ja kansalaisyhteiskunnan harjoittama seuranta (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016)

Alexander Graf Lambsdorff esitteli suosituksen ja suullisesti vastattavan kysymyksen.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Pedro Silva Pereira (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Gabriel Mato PPE-ryhmän puolesta, Joachim Schuster S&D-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Christofer Fjellner, David Martin, Giovanni La Via, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Zeller, Maria Arena, Adam Szejnfeld ja Jude Kirton-Darling.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Clara Eugenia Aguilera García ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Alexander Graf Lambsdorff.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.9.2016, kohta 9.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö