Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. szeptember 13., Kedd - Strasbourg

16. Gazdasági partnerségi megállapodás az EU és a SADC-GPM-államok között *** – Az EU–SADC gazdasági partnerségi megállapodás parlamenti felügyelete és civil társadalmi nyomon követése (vita)
CRE

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a SADC-GPM-államok közötti gazdasági partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000108/2016) felteszi: Bernd Lange és Alexander Graf Lambsdorff, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: A SADC–EU gazdasági partnerségi megállapodás parlamenti felügyelete és civil társadalmi nyomon követése (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016)

Alexander Graf Lambsdorff előterjeszti az ajánlást, és kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Pedro Silva Pereira (a DEVE bizottság véleményének előadója), Gabriel Mato, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Joachim Schuster, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Christofer Fjellner, David Martin, Giovanni La Via, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Zeller, Maria Arena, Adam Szejnfeld és Jude Kirton-Darling.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Clara Eugenia Aguilera García és Notis Marias.

Felszólal: Cecilia Malmström és Alexander Graf Lambsdorff.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.9.14-i jegyzőkönyv, 9.4. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat