Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2016 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras

16. ES ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimas *** - ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimo parlamentinė kontrolė ir pilietinės visuomenės vykdoma stebėsena (diskusijos)
CRE

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000108/2016) kurį pateikė Bernd Lange ir Alexander Graf Lambsdorff INTA komiteto vardu Komisijai: Pietų Afrikos vystymosi bendrijos (PAVB) ir Europos Sąjungos (ES) ekonominės partnerystės susitarimo (EPS) parlamentinė priežiūrą ir pilietinės visuomenės vykdoma šio susitarimo stebėsena (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016)

Alexander Graf Lambsdorff pristatė rekomendaciją ir pristatė klausimą, į kurį atsakima žodžiu.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Pedro Silva Pereira (DEVE komiteto nuomonės referentas), Gabriel Mato PPE frakcijos vardu, Joachim Schuster S&D frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Christofer Fjellner, David Martin, Giovanni La Via, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Zeller, Maria Arena, Adam Szejnfeld ir Jude Kirton-Darling.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Clara Eugenia Aguilera García ir Notis Marias.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Alexander Graf Lambsdorff.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 09 14 protokolo 9.4 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika