Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 13 septembrie 2016 - Strasbourg

16. Acordul de parteneriat economic dintre UE și statele părți la APE din SADC *** - Controlul parlamentar și monitorizarea de către societatea civilă a Acordului de parteneriat economic UE-SADC (dezbatere)
Stenograma

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat economic între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000108/2016) adresată de Bernd Lange și Alexander Graf Lambsdorff, în numele Comisiei INTA, adresată Comisiei: controlul parlamentar și monitorizarea de către societatea civilă a APE SADC-UE (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016)

Alexander Graf Lambsdorff a prezentat recomandarea și a dezvoltat întrebarea orală.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Pedro Silva Pereira (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Gabriel Mato, în numele Grupului PPE, Joachim Schuster, în numele Grupului S&D, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Christofer Fjellner, David Martin, Giovanni La Via, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Zeller, Maria Arena, Adam Szejnfeld și Jude Kirton-Darling.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Clara Eugenia Aguilera García și Notis Marias.

Au intervenit: Cecilia Malmström și Alexander Graf Lambsdorff.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.4 al PV din 14.9.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate