Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 13. september 2016 - Strasbourg

16. Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in državami Južnoafriške razvojne skupnosti (SADC), ki izvajajo SGP *** - Parlamentarni nadzor nad sporazumom o gospodarskem partnerstvu med EU in Južnoafriško razvojno skupnostjo (SADC) ter spremljanje tega sporazuma, ki ga izvaja civilna družba (razprava)
Dobesedni zapis

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter državami Južnoafriške razvojne skupnosti (SADC), ki izvajajo SGP, na drugi strani [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000108/2016), ki sta ga postavila Bernd Lange in Alexander Graf Lambsdorff v imenu odbora INTA, Komisiji: Parlamentarni nadzor in spremljanje civilne družbe v zvezi s sporazumom o gospodarskem partnerstvu med EU in državami Južnoafriške razvojne skupnosti (SADC) (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016)

Alexander Graf Lambsdorff je predstavil priporočilo in je predstavil vprašanje za ustni odgovor.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Pedro Silva Pereira (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Gabriel Mato v imenu skupine PPE, Joachim Schuster v imenu skupine S&D, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Christofer Fjellner, David Martin, Giovanni La Via, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Zeller, Maria Arena, Adam Szejnfeld in Jude Kirton-Darling.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Clara Eugenia Aguilera García in Notis Marias.

Govorila sta Cecilia Malmström in Alexander Graf Lambsdorff.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.4 zapisnika z dne 14.9.2016.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov