Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2664(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000088/2016 (B8-0711/2016)

Debatter :

PV 13/09/2016 - 17
CRE 13/09/2016 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 13 september 2016 - Strasbourg

17. Nyckelmålen för Cites sjuttonde partskonferens (COP17) i Johannesburg (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000088/2016) från Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor och Marco Affronte, för utskottet ENVI, till rådet: Nyckelmålen för Cites sjuttonde partskonferens (COP17) i Johannesburg (Sydafrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000089/2016) från Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor och Marco Affronte, för utskottet ENVI, till kommissionen: Nyckelmålen för Cites sjuttonde partskonferens (COP17) i Johannesburg (Sydafrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)

Gerben-Jan Gerbrandy utvecklade frågorna.

Ivan Korčok (rådets tjänstgörande ordförande) och Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Norbert Lins för PPE-gruppen, Nicola Caputo för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, och Ricardo Serrão Santos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Karmenu Vella och Ivan Korčok.

Resolutionsförslaget (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.9 i protokollet av den 15.9.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy