Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 13 септември 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Резултати от срещата на върха на Г-20 (разискване)
 3.Разследване във връзка с измерването на емисиите в автомобилния сектор (разискване)
 4.Време за гласуване
  
4.1.Политика на сближаване и научноизследователски и иновационни стратегии за интелигентна специализация (RIS3) (гласуване)
  
4.2.Eвропейско териториално сътрудничество - най-добри практики и новаторски мерки (гласуване)
  
4.3.Разследване във връзка с измерването на емисиите в автомобилния сектор (гласуване)
  
4.4.Искане за снемане на имунитета на Ищван Уихеи (гласуване)
  
4.5.Искане за защита на привилегиите и имунитета на Розарио Крочета (гласуване)
  
4.6.Искане за снемане на имунитета на Сотириос Зарианопулос (гласуване)
  
4.7.Споразумение между ЕС и Китай във връзка с присъединяването на Хърватия *** (гласуване)
  
4.8.Споразумение между ЕС и Уругвай във връзка с присъединяването на Хърватия *** (гласуване)
  
4.9.Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Лазарос Ставру Лазару (гласуване)
  
4.10.Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Жуан Фигейреду (гласуване)
  
4.11.Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Лео Бринкат (гласуване)
  
4.12.Статистика за външната търговия с трети страни (делегирани и изпълнителни правомощия)***II (гласуване)
  
4.13.Статистика на цените на природния газ и електроенергията ***I (гласуване)
  
4.14.Към нова концепция за енергийния пазар (гласуване)
  
4.15.Стратегия на ЕС в сферата на отоплението и охлаждането (гласуване)
  
4.16.Повишаване на конкурентоспособността на МСП (гласуване)
  
4.17.Стратегия на ЕС за Алпийския регион (гласуване)
  
4.18.Доверителният фонд на ЕС за Африка: последиците за развитието и хуманитарната помощ (гласуване)
  
4.19.Създаване на условия на пазара на труда, които са благоприятни за постигането на равновесие между професионалния и личния живот (гласуване)
 5.Обяснениe на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание
 8.Неотдавнашни събития в Полша и тяхното въздействие върху основните права, посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз (разискване)
 9.Положението в Турция (разискване)
 10.Поправки (член 231 от Правилника за дейността)
 11.Положението в Габон след изборите (разискване)
 12.Среща на високо равнище на ООН относно справянето с големи потоци от бежанци и мигранти (разискване)
 13.Отношенията между ЕС и Тунис в настоящия регионален контекст (разискване)
 14.Социален дъмпинг в ЕС (разискване)
 15.Представяне от Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2017 година (разискване)
 16.Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и държавите по СИП ЮАОР *** - Парламентарен контрол и мониторинг от страна на гражданското общество по отношение на Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и държавите по СИП ЮАОР (разискване)
 17.Основни цели на срещата на Седемнадесетата конференция на страните (CoP17) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) в Йоханесбург (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Предложение за назначаване на член на Сметната палата – Лазарос Ставру Лазару
 Приложение 2 - Предложение за назначаване на член на Сметната палата – Жуан Фигейреду
 Приложение 3 - Предложение за назначаване на член на Сметната палата – Лео Бринкат
Протокол (222 kb) Присъствен списък (64 kb)    Резултати от поименно гласуване (3165 kb) Приложение 1 (7 kb) Приложение 2 (7 kb) Приложение 3 (7 kb) 
 
Протокол (89 kb) Присъствен списък (12 kb) Резултати от гласувания (64 kb) Резултати от поименно гласуване (142 kb)    
 
Протокол (331 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (1064 kb) Резултати от поименно гласуване (2857 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност