Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 13. september 2016 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Resultater af G20-topmødet (forhandling)
 3.Undersøgelse af emissionsmålinger i bilindustrien (forhandling)
 4.Afstemningstid
  
4.1.Samhørighedspolitik og forsknings- og innovationsstrategier for intelligent specialisering (RIS3) (afstemning)
  
4.2.Europæisk territorialt samarbejde - bedste praksis og innovative foranstaltninger (afstemning)
  
4.3.Undersøgelse af emissionsmålinger i bilindustrien (afstemning)
  
4.4.Anmodning om ophævelse af István Ujhelyis immunitet (afstemning)
  
4.5.Anmodning om beskyttelse af Rosario Crocettas privilegier og immuniteter (afstemning)
  
4.6.Anmodning om ophævelse af Sotirios Zarianopoulos' immunitet (afstemning)
  
4.7.Aftale mellem EU og Kina i tilslutning til Kroatiens tiltrædelse *** (afstemning)
  
4.8.Aftale mellem EU og Uruguay i tilslutning til Kroatiens tiltrædelse *** (afstemning)
  
4.9.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Lazaros Stavrou Lazarou (afstemning)
  
4.10.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - João Figueiredo (afstemning)
  
4.11.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Leo Brincat (afstemning)
  
4.12.Statistikker over varehandelen med tredjelande (delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser)***II (afstemning)
  
4.13.Statistikker over priserne på naturgas og elektricitet ***I (afstemning)
  
4.14.Mod en ny udformning af energimarkedet (afstemning)
  
4.15.EU-strategi for opvarmning og køling (afstemning)
  
4.16.Styrkelse af SMV'ers konkurrenceevne (afstemning)
  
4.17.EU-strategi for Alperegionen (afstemning)
  
4.18.EU's trustfond for Afrika: Konsekvenserne for udvikling og humanitær bistand (afstemning)
  
4.19.Skabelse af arbejdsmarkedsvilkår, som er mere fordelagtige for at skabe balance mellem arbejds- og privatliv (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Den seneste udvikling i Polen og indvirkningen heraf på de i EU's charter om grundlæggende rettigheder forankrede grundlæggende rettigheder (forhandling)
 9.Situationen i Tyrkiet (forhandling)
 10.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)
 11.Situationen i Gabon efter valget (forhandling)
 12.FN-topmøde på højt plan om håndtering af store flygtninge- og migrantstrømme (forhandling)
 13.EU's forbindelser med Tunesien i den nuværende regionale sammenhæng (forhandling)
 14.Social dumping i EU (forhandling)
 15.Forelæggelse af Rådets holdning om forslaget til det almindelige budget – regnskabsåret 2017 (forhandling)
 16.Økonomisk partnerskabsaftale mellem EU og SADC-ØPA-landene *** - Parlamentarisk kontrol og civilsamfundets tilsyn med den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og SADC (forhandling)
 17.Centrale mål for det 17. møde mellem parterne i CITES i Johannesburg (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Lazaros Stavrou Lazarou
 Bilag 2 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – João Figueiredo
 Bilag 3 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Leo Brincat
Protokol (189 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (3165 kb) Bilag 1 (7 kb) Bilag 2 (7 kb) Bilag 3 (7 kb) 
 
Protokol (84 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (58 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (141 kb)    
 
Protokol (301 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (854 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2769 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik