Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 13. september 2016 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.G20 tippkohtumise tulemused (arutelu)
 3.Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimine (arutelu)
 4.Hääletused
  
4.1.Ühtekuuluvuspoliitika ning aruka spetsialiseerumise teadus- ja innovatsioonistrateegiad (RIS3) (hääletus)
  
4.2.Euroopa territoriaalne koostöö – parimad tavad ja innovatiivsed meetmed (hääletus)
  
4.3.Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimine (hääletus)
  
4.4.István Ujhelyi puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
4.5.Rosario Crocetta eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (hääletus)
  
4.6.Sotirios Zarianopoulose puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
4.7.ELi ja Hiina vaheline leping seoses Horvaatia ühinemisega *** (hääletus)
  
4.8.ELi ja Uruguay vaheline leping seoses Horvaatia ühinemisega *** (hääletus)
  
4.9.Kontrollikoja liikmeks nimetamine – Lazaros Stavrou Lazarou (hääletus)
  
4.10.Kontrollikoja liikmeks nimetamine – João Figueiredo (hääletus)
  
4.11.Kontrollikoja liikmeks nimetamine – Leo Brincat (hääletus)
  
4.12.Statistika väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega (delegeeritud ja rakendamisvolitused)***II (hääletus)
  
4.13.Maagaasi- ja elektrihinnastatistika ***I (hääletus)
  
4.14.Energiaturu uue korralduse suunas (hääletus)
  
4.15.ELi kütte- ja jahutusstrateegia (hääletus)
  
4.16.VKEde konkurentsivõime suurendamine (hääletus)
  
4.17.ELi Alpi piirkonna strateegia (hääletus)
  
4.18.ELi Aafrika usaldusfond ning selle mõju arengu- ja humanitaarabile (hääletus)
  
4.19.Töö- ja eraelu tasakaalu soodustavate tingimuste loomine tööturul (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Viimase aja sündmused Poolas ja nende mõju Euroopa Liidu põhiõiguste hartas kehtestatud põhiõigustele (arutelu)
 9.Olukord Türgis (arutelu)
 10.Parandused (kodukorra artikkel 231)
 11.Valimistejärgne olukord Gabonis (arutelu)
 12.Pagulaste ja rändajate suuri vooge käsitlev ÜRO kõrgetasemeline tippkohtumine (arutelu)
 13.ELi suhted Tuneesiaga praeguses piirkondlikus olukorras (arutelu)
 14.Sotsiaalne dumping ELis (arutelu)
 15.Nõukogu seisukoha esitamine üldeelarve projekti kohta – eelarveaasta 2017 (arutelu)
 16.Majanduspartnerlusleping ELi ning SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahel *** - ELi ja SADC majanduspartnerluslepingu parlamentaarne järelevalve ja kodanikuühiskonna kontroll (arutelu)
 17.CITESi osaliste 17. konverentsi põhieesmärgid (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. Lisa – Kontrollikoja liikmeks nimetamine – Lazaros Stavrou Lazarou
 2. Lisa – Kontrollikoja liikmeks nimetamine – João Figueiredo
 3. Lisa – Kontrollikoja liikmeks nimetamine – Leo Brincat
Protokoll (193 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (3165 kb) 1 lisa (7 kb) 2 lisa (7 kb) 3 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (84 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (54 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (111 kb)    
 
Protokoll (293 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (934 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2824 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika