Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 13. syyskuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.G20-huippukokouksen tulokset (keskustelu)
 3.Autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkimus (keskustelu)
 4.Äänestykset
  4.1.Koheesiopolitiikka ja älykkääseen erikoistumiseen tähtäävät tutkimus- ja innovointistrategiat (RIS3) (äänestys)
  4.2.Euroopan alueellinen yhteistyö - parhaat käytänteet ja innovatiiviset toimet (äänestys)
  4.3.Autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkimus (äänestys)
  4.4.István Ujhelyin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  4.5.Rosario Crocettan erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö (äänestys)
  4.6.Sotirios Zarianopoulosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  4.7.EU:n ja Kiinan välinen sopimus Kroatian liittymisen johdosta *** (äänestys)
  4.8.EU:n ja Uruguayn välinen sopimus Kroatian liittymisen johdosta *** (äänestys)
  4.9.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Lazaros Stavrou Lazarou (äänestys)
  4.10.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - João Figueiredo (äänestys)
  4.11.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Leo Brincat (äänestys)
  4.12.Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen)***II (äänestys)
  4.13.Maakaasun ja sähkön hintoja koskevat tilastot ***I (äänestys)
  4.14.Kohti energiamarkkinoiden uutta rakennetta (äänestys)
  4.15.Lämmitystä ja jäähdytystä koskeva EU:n strategia (äänestys)
  4.16.Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen (äänestys)
  4.17.Alppien aluetta koskeva EU:n strategia (äänestys)
  4.18.EU:n Afrikka-hätärahasto: kehitysapuun ja humanitaariseen apuun liittyvät vaikutukset (äänestys)
  4.19.Työ- ja yksityiselämän tasapainolle suotuisten työmarkkinaolosuhteiden luominen (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 8.Puolan viimeaikaiset tapahtumat ja niiden vaikutus Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuihin perusoikeuksiin (keskustelu)
 9.Turkin tilanne (keskustelu)
 10.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)
 11.Vaalien jälkeinen tilanne Gabonissa (keskustelu)
 12.Laajoja pakolaisvirtoja ja muuttoliikkeitä käsittelevä YK:n korkean tason huippukokous (keskustelu)
 13.EU:n suhteet Tunisiaan nykyisessä alueellisessa tilanteessa (keskustelu)
 14.Sosiaalinen polkumyynti EU:ssa (keskustelu)
 15.Neuvosto esittelee kantansa esitykseen yleiseksi talousarvioksi - varainhoitovuosi 2017 (keskustelu)
 16.EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välinen talouskumppanuussopimus *** - EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksen parlamentaarinen valvonta ja kansalaisyhteiskunnan harjoittama seuranta (keskustelu)
 17.Johannesburgissa järjestettävän CITES COP17 -kokouksen tärkeimmät tavoitteet (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
 Liite 1 – Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Lazaros Stavrou Lazarou
 Liite 2 – Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – João Figueiredo
 Liite 3 – Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Leo Brincat
Pöytäkirja (200 kb) Läsnäololista (64 kb)    Nimenhuutoäänestykset (3165 kb) Liite 1 (7 kb) Liite 2 (7 kb) Liite 3 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (85 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (58 kb) Nimenhuutoäänestykset (153 kb)    
 
Pöytäkirja (296 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (976 kb) Nimenhuutoäänestykset (2773 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö