Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Antradienis, 2016 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.G 20 aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai (diskusijos)
 3.Išmetamųjų teršalų matavimo automobilių sektoriuje tyrimai (diskusijos)
 4.Balsuoti skirtas laikas
  4.1.Sanglaudos politika ir mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos, skirtos pažangiosios specializacijos (RIS3) iniciatyvai (balsavimas)
  4.2.Europos teritorinis bendradarbiavimas. Geriausia patirtis ir novatoriškos priemonės (balsavimas)
  4.3.Išmetamųjų teršalų matavimo automobilių sektoriuje tyrimai (balsavimas)
  4.4.Prašymas atšaukti Parlamento nario Istváno Ujhelyi (István Ujhelyi) imunitetą (balsavimas)
  4.5.Prašymas ginti Parlamento nario Rosario Crocettos (Rosario Crocetta) privilegijas ir imunitetus (balsavimas)
  4.6.Prašymas atšaukti Parlamento nario Sotirioso Zarianopouloso (Sotirios Zarianopoulos) imunitetą (balsavimas)
  4.7.ES ir Kinijos susitarimas, susijęs su Kroatijos įstojimu *** (balsavimas)
  4.8.ES ir Urugvajaus susitarimas, susijęs su Kroatijos įstojimu *** (balsavimas)
  4.9.Audito Rūmų nario skyrimas: Lazaros Stavrou Lazarou (balsavimas)
  4.10.Audito Rūmų nario skyrimas: João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo (balsavimas)
  4.11.Audito Rūmų nario skyrimas: Leo Brincat (balsavimas)
  4.12.Statistika, susijusi su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai)***II (balsavimas)
  4.13.Gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistika ***I (balsavimas)
  4.14.Naujo energijos rinkos modelio kūrimas (balsavimas)
  4.15.ES šildymo ir vėsinimo strategija (balsavimas)
  4.16.MVĮ konkurencingumo didinimas (balsavimas)
  4.17.ES Alpių regiono strategija (balsavimas)
  4.18.ES patikos fondas Afrikai: poveikis vystymuisi ir humanitarinė pagalba (balsavimas)
  4.19.Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai palankių darbo rinkos sąlygų kūrimas (balsavimas)
 5.Paaiškinimai dėl balsavimo
 6.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 7.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 8.Pastarojo meto įvykiai Lenkijoje ir jų poveikis pagrindinėms teisėms, išdėstytoms Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (diskusijos)
 9.Padėtis Turkijoje (diskusijos)
 10.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 11.Padėtis po rinkimų Gabone (diskusijos)
 12.JT aukšto lygio susitikimas siekiant spręsti didelių pabėgėlių ir migrantų srautų problemą (diskusijos)
 13.ES santykiai su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis (diskusijos)
 14.Socialinis dempingas ES (diskusijos)
 15.Tarybos pozicijos dėl 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymas (diskusijos)
 16.ES ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimas *** - ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimo parlamentinė kontrolė ir pilietinės visuomenės vykdoma stebėsena (diskusijos)
 17.CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
 1 priedas. – Audito Rūmų nario skyrimas: Lazaros Stavrou Lazarou
 2 priedas. – Audito Rūmų nario skyrimas: João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
 3 priedas. – Audito Rūmų nario skyrimas: – Leo Brincat
Protokolas (197 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (64 kb)    Vardinis balsavimas (3165 kb) 1 Priedas (7 kb) 2 Priedas (7 kb) 3 Priedas (7 kb) 
 
Protokolas (86 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (55 kb) Vardinis balsavimas (239 kb)    
 
Protokolas (301 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (984 kb) Vardinis balsavimas (2975 kb)    
Teisinė informacija - Privatumo politika