Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 13 september 2016 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Resultaten van de G20-top (debat)
 3.Onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector (debat)
 4.Stemmingen
  
4.1.Cohesiebeleid en onderzoeks- en innovatiestrategieën voor slimme specialisatie (RIS3) (stemming)
  
4.2.Europese territoriale samenwerking - beste praktijken en innoverende maatregelen (stemming)
  
4.3.Onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector (stemming)
  
4.4.Verzoek om opheffing van de immuniteit van István Ujhelyi (stemming)
  
4.5.Verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Rosario Crocetta (stemming)
  
4.6.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Sotirios Zarianopoulos (stemming)
  
4.7.Overeenkomst tussen de EU en China in verband met de toetreding van Kroatië *** (stemming)
  
4.8.Overeenkomst tussen de EU en Uruguay in verband met de toetreding van Kroatië *** (stemming)
  
4.9.Voordracht van Lazaros Stavrou Lazarou voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (stemming)
  
4.10.Voordracht van João Figueiredo voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (stemming)
  
4.11.Voordracht van Leo Brincat voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (stemming)
  
4.12.Statistieken van de buitenlandse handel met derde landen (gedelegeerde en uitvoerende bevoegdheden)***II (stemming)
  
4.13.Statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit ***I (stemming)
  
4.14.Naar een nieuwe opzet van de energiemarkt (stemming)
  
4.15.EU-strategie voor verwarming en koeling (stemming)
  
4.16.Verbetering van het concurrentievermogen van kmo's (stemming)
  
4.17.Een EU-strategie voor het Alpengebied (stemming)
  
4.18.EU-trustfonds voor Afrika: gevolgen voor ontwikkelings- en humanitaire hulp (stemming)
  
4.19.Het creëren van arbeidsmarktomstandigheden die bevorderlijk zijn voor het evenwicht tussen werk en gezinsleven (stemming)
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 8.Recente ontwikkelingen in Polen en de impact ervan op de grondrechten, zoals vastgelegd in het Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie (debat)
 9.De situatie in Turkije (debat)
 10.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)
 11.De situatie na de verkiezingen in Gabon (debat)
 12.VN-bijeenkomst op hoog niveau over de aanpak van grote stromen vluchtelingen en migranten (debat)
 13.De betrekkingen tussen de EU en Tunesië in de huidige regionale context (debat)
 14.Sociale dumping in de EU (debat)
 15.Presentatie van het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting voor het begrotingsjaar 2017 (debat)
 16.Economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de SADC-EPO-staten *** - Parlementair toezicht op en monitoring door het maatschappelijk middenveld van de economische partnerschapsovereenkomst EU-SADC (debat)
 17.Voornaamste doelstellingen voor de 17e Conferentie van de partijen bij de Cites in Johannesburg (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer – Lazaros Stavrou Lazarou
 Bijlage 2 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer – João Figueiredo
 Bijlage 3 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer – Leo Brincat
Notulen (198 kb) Presentielijst (64 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3165 kb) Bijlage 1 (7 kb) Bijlage 2 (7 kb) Bijlage 3 (7 kb) 
 
Notulen (85 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (57 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (143 kb)    
 
Notulen (301 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (853 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2768 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid