Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 13 września 2016 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wyniki szczytu G20 (debata)
 3.Dochodzenie w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (debata)
 4.Głosowanie
  
4.1.Polityka spójności i strategie dotyczące badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) (głosowanie)
  
4.2.Europejska współpraca terytorialna – najlepsze praktyki i działania innowacyjne (głosowanie)
  
4.3.Dochodzenie w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (głosowanie)
  
4.4.Wniosek o uchylenie immunitetu Istvána Ujhelyiego (głosowanie)
  
4.5.Wniosek Rosaria Crocetty o skorzystanie z przywilejów i immunitetu (głosowanie)
  
4.6.Wniosek o uchylenie immunitetu Sotiriosa Zarianopoulosa (głosowanie)
  
4.7.Porozumienie UE-Chiny w związku z przystąpieniem Chorwacji do UE *** (głosowanie)
  
4.8.Porozumienie UE-Urugwaj w związku z przystąpieniem Chorwacji do UE *** (głosowanie)
  
4.9.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Lazaros Stavrou Lazarou (głosowanie)
  
4.10.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - João Figueiredo (głosowanie)
  
4.11.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Leo Brincat (głosowanie)
  
4.12.Statystyki dotyczące handlu zagranicznego z państwami trzecimi (uprawnienia delegowane i wykonawcze)***II (głosowanie)
  
4.13.Statystyka dotycząca cen gazu ziemnego i energii elektrycznej ***I (głosowanie)
  
4.14.W kierunku nowej struktury rynku energii (głosowanie)
  
4.15.Strategia UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia (głosowanie)
  
4.16.Wzmacnianie konkurencyjności MŚP (głosowanie)
  
4.17.Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego (głosowanie)
  
4.18.Fundusz powierniczy UE dla Afryki: skutki dla rozwoju i pomocy humanitarnej (głosowanie)
  
4.19.Tworzenie warunków na rynku pracy sprzyjających równowadze między życiem zawodowym a prywatnym (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 7.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Niedawne wydarzenia w Polsce i ich wpływ na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (debata)
 9.Sytuacja w Turcji (debata)
 10.Sprostowania (art. 231 Regulaminu)
 11.Sytuacja powyborcza w Gabonie (debata)
 12.Szczyt ONZ wysokiego szczebla poświęcony rozwiązaniu kwestii masowych przepływów uchodźców i migrantów (debata)
 13.Stosunki UE z Tunezją w aktualnym kontekście regionalnym (debata)
 14.Dumping socjalny w UE (debata)
 15.Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego – rok budżetowy 2017 (debata)
 16.Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a państwami Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC) objętymi umową o partnerstwie gospodarczym *** - Nadzór parlamentarny nad umową o partnerstwie gospodarczym UE-SADC i mechanizm monitorowania tej umowy przez społeczeństwo obywatelskie (debata)
 17.Główne cele na 17. konferencję stron konwencji CITES w Johannesburgu (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Lazaros Stavrou Lazarou
 Załącznik 2 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – João Figueiredo
 Załącznik 3 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Leo Brincat
Protokół (196 kb) Lista obecności (64 kb)    Wyniki głosowań imiennych (3165 kb) Załącznik 1 (7 kb) Załącznik 2 (7 kb) Załącznik 3 (7 kb) 
 
Protokół (85 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (56 kb) Wyniki głosowań imiennych (147 kb)    
 
Protokół (304 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (1054 kb) Wyniki głosowań imiennych (2767 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności