Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Marţi, 13 septembrie 2016 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Rezultatele summitului G20 (dezbatere)
 3.Ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (dezbatere)
 4.Votare
  4.1.Politica de coeziune și strategiile de cercetare și inovare pentru specializare inteligentă (RIS3) (vot)
  4.2.Cooperarea teritorială europeană - practici optime și măsuri inovatoare (vot)
  4.3.Ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (vot)
  4.4.Cerere de ridicare a imunității lui István Ujhelyi (vot)
  4.5.Cerere de apărare a privilegiilor și imunităților lui Rosario Crocetta (vot)
  4.6.Cerere de ridicare a imunității lui Sotirios Zarianopoulos (vot)
  4.7.Acordul UE-China referitor la aderarea Croației *** (vot)
  4.8.Acordul UE-Uruguay referitor la aderarea Croației *** (vot)
  4.9.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Lazaros Stavrou Lazarou (vot)
  4.10.Numirea unui membru al Curții de Conturi - João Figueiredo (vot)
  4.11.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Leo Brincat (vot)
  4.12.Statistici privind comerțul exterior cu țările terțe (competențe delegate și de executare)***II (vot)
  4.13.Statisticile referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică ***I (vot)
  4.14.Către o nouă organizare a pieței energiei (vot)
  4.15.Strategia UE pentru încălzire și răcire (vot)
  4.16.Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor (vot)
  4.17.O strategie a UE pentru regiunea alpină (vot)
  4.18.Fondul fiduciar al UE pentru Africa: implicațiile în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar (vot)
  4.19.Crearea unor condiții pe piața forței de muncă favorabile echilibrului dintre viața profesională și cea privată (vot)
 5.Explicații privind votul
 6.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 7.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 8.Evoluțiile recente din Polonia și consecințele lor asupra drepturilor fundamentale astfel cum sunt prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (dezbatere)
 9.Situația din Turcia (dezbatere)
 10.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 11.Situația postelectorală din Gabon (dezbatere)
 12.Reuniunea ONU la nivel înalt cu privire la abordarea fluxurilor importante de refugiați și de migranți (dezbatere)
 13.Relațiile UE cu Tunisia în actualul context regional (dezbatere)
 14.Dumpingul social în UE (dezbatere)
 15.Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul de buget general - exercițiul financiar 2017 (dezbatere)
 16.Acordul de parteneriat economic dintre UE și statele părți la APE din SADC *** - Controlul parlamentar și monitorizarea de către societatea civilă a Acordului de parteneriat economic UE-SADC (dezbatere)
 17.Obiective-cheie pentru reuniunea CITES CoP17 din Johannesburg (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 19.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
 Anexa 1 - Numirea unui membru al Curții de Conturi – Lazaros Stavrou Lazarou
 Anexa 2 - Numirea unui membru al Curții de Conturi – João Figueiredo
 Anexa 3 - Numirea unui membru al Curții de Conturi – Leo Brincat
Proces-verbal (203 kb)  Lista de prezenţă (64 kb)  Anexa 1 (7 kb)  Anexa 2 (7 kb)  Anexa 3 (7 kb)
 
Proces-verbal (85 kb)  Lista de prezenţă (11 kb)  Rezultatele voturilor (55 kb)  Voturi prin apel nominal (139 kb)
 
Proces-verbal (303 kb)  Lista de prezenţă (65 kb)  Rezultatele voturilor (951 kb)  Voturi prin apel nominal (2772 kb)
Notă juridică - Politica de confidențialitate