Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 13. septembra 2016 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Výsledky samitu G20 (rozprava)
 3.Vyšetrovanie merania emisií v automobilovom priemysle (rozprava)
 4.Hlasovanie
  
4.1.Politika súdržnosti a stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) (hlasovanie)
  
4.2.Európska územná spolupráca – najlepšie postupy a inovatívne opatrenia (hlasovanie)
  
4.3.Vyšetrovanie merania emisií v automobilovom priemysle (hlasovanie)
  
4.4.Žiadosť o zbavenie imunity Istvána Ujhelyiho (hlasovanie)
  
4.5.Žiadosť o ochranu výsad a imunít Rosaria Crocettu (hlasovanie)
  
4.6.Žiadosť o zbavenie imunity Sotiriosa Zarianopoulosa (hlasovanie)
  
4.7.Dohoda medzi EÚ a Čínou týkajúca sa pristúpenia Chorvátska *** (hlasovanie)
  
4.8.Dohoda medzi EÚ a Uruguajom týkajúca sa pristúpenia Chorvátska *** (hlasovanie)
  
4.9.Návrh na vymenovanie za člena Dvora audítorov – Lazaros Stavrou Lazarou (hlasovanie)
  
4.10.Vymenovanie člena Dvora audítorov – João Figueiredo (hlasovanie)
  
4.11.Návrh na vymenovanie za člena Dvora audítorov – Leo Brincat (hlasovanie)
  
4.12.Štatistika o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami (delegované a vykonávacie právomoci)***II (hlasovanie)
  
4.13.Štatistika cien zemného plynu a elektriny ***I (hlasovanie)
  
4.14.Smerom k novej koncepcii trhu s energiou (hlasovanie)
  
4.15.Stratégia EÚ týkajúca sa vykurovania a chladenia (hlasovanie)
  
4.16.Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP (hlasovanie)
  
4.17.Stratégia EÚ pre alpský región (hlasovanie)
  
4.18.Trustový fond EÚ pre Afriku: dôsledky pre rozvoj a humanitárnu pomoc (hlasovanie)
  
4.19.Vytváranie podmienok na trhu práce priaznivých pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 8.Najnovší vývoj v Poľsku a jeho vplyv na základné práva ustanovené v Charte základných práv Európskej únie (rozprava)
 9.Situácia v Turecku (rozprava)
 10.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)
 11.Povolebná situácia v Gabone (rozprava)
 12.Samit OSN na vysokej úrovni o riešení problému hromadných presunov utečencov a migrantov (rozprava)
 13.Vzťahy EÚ s Tuniskom v súčasnom regionálnom kontexte (rozprava)
 14.Sociálny damping v EÚ (rozprava)
 15.Výklad Rady o jej pozícii k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2017 (rozprava)
 16.Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a štátmi SADC-DHP *** - Parlamentná kontrola a monitorovanie Dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a štátmi SADC zo strany občianskej spoločnosti (rozprava)
 17.Kľúčové ciele pre 17. konferenciu zmluvných strán (COP 17) dohovoru CITES v Johannesburgu (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vymenovanie člena Dvora audítorov – Lazaros Stavrou Lazarou
 Príloha 2 - Vymenovanie člena Dvora audítorov – João Figueiredo
 Príloha 3 - Vymenovanie člena Dvora audítorov – Leo Brincat
Zápisnica (196 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (3165 kb) Príloha 1 (7 kb) Príloha 2 (7 kb) Príloha 3 (7 kb) 
 
Zápisnica (86 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (55 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (141 kb)    
 
Zápisnica (301 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (965 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2832 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia