Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Torek, 13. september 2016 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Izidi vrha skupine G20 (razprava)
 3.Preiskava glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju (razprava)
 4.Čas glasovanja
  4.1.Kohezijska politika ter raziskovalne in inovacijske strategije za pametno specializacijo (RIS3) (glasovanje)
  4.2.Evropsko teritorialno sodelovanje – najboljša praksa in inovativni ukrepi (glasovanje)
  4.3.Preiskava glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju (glasovanje)
  4.4.Zahteva za odvzem imunitete Istvánu Ujhelyiju (glasovanje)
  4.5.Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete Rosaria Crocette (glasovanje)
  4.6.Zahteva za odvzem imunitete Sotiriosu Zarianopulosu (glasovanje)
  4.7.Sporazum med EU in Kitajsko, povezan s pristopom Hrvaške *** (glasovanje)
  4.8.Sporazum med EU in Urugvajem, povezan s pristopom Hrvaške *** (glasovanje)
  4.9.Imenovanje člana Računskega sodišča - Lazaros Stavrou Lazarou (glasovanje)
  4.10.Imenovanje člana Evropskega računskega sodišča - João Figueiredo (glasovanje)
  4.11.Imenovanje člana Računskega sodišča - Leo Brincat (glasovanje)
  4.12.Statistika o zunanji trgovini z državami nečlanicami (delegirana in izvedbena pooblastila)***II (glasovanje)
  4.13.Statistika cen zemeljskega plina in električne energije ***I (glasovanje)
  4.14.Na poti k novi zasnovi energetskega trga (glasovanje)
  4.15.Strategija EU za ogrevanje in hlajenje (glasovanje)
  4.16.Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij (glasovanje)
  4.17.Strategija EU za alpsko regijo (glasovanje)
  4.18.Skrbniški sklad EU za Afriko: posledice za razvoj in humanitarno pomoč (glasovanje)
  4.19.Ustvarjanje ugodnih razmer na trgu dela za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (glasovanje)
 5.Obrazložitve glasovanja
 6.Popravki in namere glasovanja
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 8.Najnovejši dogodki na Poljskem in njihov vpliv na temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (razprava)
 9.Razmere v Turčiji (razprava)
 10.Popravki (člen 231 Poslovnika)
 11.Razmere v Gabonu po volitvah (razprava)
 12.Vrh Združenih narodov na visoki ravni o obravnavi velikih premikov beguncev in migrantov (razprava)
 13.Odnosi med EU in Tunizijo v aktualnem regionalnem kontekstu (razprava)
 14.Socialni damping v EU (razprava)
 15.Predstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna – proračunsko leto 2017 (razprava)
 16.Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in državami Južnoafriške razvojne skupnosti (SADC), ki izvajajo SGP *** - Parlamentarni nadzor nad sporazumom o gospodarskem partnerstvu med EU in Južnoafriško razvojno skupnostjo (SADC) ter spremljanje tega sporazuma, ki ga izvaja civilna družba (razprava)
 17.Ključni cilji za srečanje CITES CoP17 v Johannesburgu (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 Seznam navzočih
 Priloga 1 - Imenovanje člana Računskega sodišča – Lazaros Stavrou Lazarou
 Priloga 2 - Imenovanje člana Računskega sodišča – João Figueiredo
 Priloga 3 - Imenovanje člana Računskega sodišča – Leo Brincat
Zapisnik (197 kb)  Seznam navzočih (64 kb)  Priloga 1 (7 kb)  Priloga 2 (7 kb)  Priloga 3 (7 kb)
 
Zapisnik (85 kb)  Seznam navzočih (11 kb)  Izidi glasovanja (53 kb)  Poimensko glasovanje (146 kb)
 
Zapisnik (295 kb)  Seznam navzočih (65 kb)  Izidi glasovanja (944 kb)  Poimensko glasovanje (2832 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov