Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 13 september 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Resultatet av G20-toppmötet (debatt)
 3.Undersökning av utsläppsmätningar i bilindustrin (debatt)
 4.Omröstning
  4.1.Sammanhållningspolitiken och forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3) (omröstning)
  4.2.Europeiskt territoriellt samarbete – bästa praxis och innovativa åtgärder (omröstning)
  4.3.Undersökning av utsläppsmätningar i bilindustrin (omröstning)
  4.4.Begäran om upphävande av István Ujhelyis immunitet (omröstning)
  4.5.Begäran om fastställelse av Rosario Crocettas immunitet och privilegier (omröstning)
  4.6.Begäran om upphävande av Sotirios Zarianopoulos immmunitet (omröstning)
  4.7.Avtal mellan EU och Kina i samband med Kroatiens anslutning till EU *** (omröstning)
  4.8.Avtal mellan EU och Uruguay i samband med Kroatiens anslutning till EU *** (omröstning)
  4.9.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Lazaros Stavrou Lazarou (omröstning)
  4.10.Nominering av en ledamot av Europeiska revisionsrätten – João Figueiredo (omröstning)
  4.11.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Leo Brincat (omröstning)
  4.12.Statistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater (delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter)***II (omröstning)
  4.13.Statistik om naturgas- och elpriser ***I (omröstning)
  4.14.En ny marknadsmodell för energimarknaderna (omröstning)
  4.15.EU-strategi för uppvärmning och kylning (omröstning)
  4.16.Att öka konkurrenskraften hos SMF (omröstning)
  4.17.En EU-strategi för Alpregionen (omröstning)
  4.18.EU:s förvaltningsfond för Afrika: konsekvenserna för utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd (omröstning)
  4.19.Inrättande av gynnsamma arbetsmarknadsvillkor för balans mellan arbetsliv och privatliv (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Den senaste utvecklingen i Polen och dess inverkan på de grundläggande rättigheterna enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (debatt)
 9.Situationen i Turkiet (debatt)
 10.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
 11.Situationen efter valet i Gabon (debatt)
 12.FN:s högnivåmöte om hanteringen av stora flykting- och migrantströmmar (debatt)
 13.EU:s förbindelser med Tunisien i det nuvarande regionala sammanhanget (debatt)
 14.Social dumpning i Europeiska unionen (debatt)
 15.Redogörelse av rådet för dess ståndpunkt beträffande förslaget till allmän budget – budgetåret 2017 (debatt)
 16.Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och de avtalsslutande SADC-staterna *** - Parlamentarisk kontroll och det civila samhällets övervakning av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan SADC och EU (debatt)
 17.Nyckelmålen för Cites sjuttonde partskonferens (COP17) i Johannesburg (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
 Bilaga 1 - Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Lazaros Stavrou Lazarou
 Bilaga 2 - Nominering av en ledamot av revisionsrätten – João Figueiredo
 Bilaga 3 - Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Leo Brincat
Protokoll (200 kb) Närvarolista (64 kb)    Omröstningar med namnupprop (3165 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) Bilaga 3 (7 kb) 
 
Protokoll (84 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (58 kb) Omröstningar med namnupprop (142 kb)    
 
Protokoll (298 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (969 kb) Omröstningar med namnupprop (2835 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy