Indiċi 
Minuti
PDF 310kWORD 85k
It-Tlieta, 13 ta' Settembru 2016 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Riżultati tas-Summit tal-G20 (dibattitu)
 3.Rapport interim dwar l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku (dibattitu)
 4.Ħin tal-votazzjonijiet
  
4.1.Politika ta' Koeżjoni u Strateġiji ta' Riċerka u Innovazzjoni għall-Ispeċjalizzazzjoni Intelliġenti (RIS3) (votazzjoni)
  
4.2.Kooperazzjoni Territorjali Ewropea - l-aħjar prattiki u miżuri innovattivi (votazzjoni)
  
4.3.Rapport interim dwar l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku (votazzjoni)
  
4.4.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' István Ujhelyi (votazzjoni)
  
4.5.Talba għall-ħarsien tal-immunità tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Rosario Crocetta (votazzjoni)
  
4.6.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Sotirios Zarianopoulos (votazzjoni)
  
4.7.Ftehim UE-Ċina rigward l-adeżjoni tal-Kroazja *** (votazzjoni)
  
4.8.Ftehim UE-Urugwaj rigward l-adeżjoni tal-Kroazja *** (votazzjoni)
  
4.9.Ħatra proposta ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Lazaros Stavrou Lazarou (votazzjoni)
  
4.10.Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri - João Figueiredo (votazzjoni)
  
4.11.Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Leo Brincat (votazzjoni)
  
4.12.Statistika relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri fir-rigward tal-għoti ta' setgħat delegati u ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri***II (votazzjoni)
  
4.13.L-istatistika Ewropea tal-prezzijiet tal-gass naturali u tal-elettriku u t-tħassir tad-Direttiva 2008/92/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkonċerna l-proċedura Komunitarja sabiex tittejjeb it-trasparenza ta’ prezzijiet tal-gass u tal-elettriku imposti fuq konsumaturi industrijali ***I (votazzjoni)
  
4.14.Lejn Disinn Ġdid tas-Suq tal-Enerġija (votazzjoni)
  
4.15.Strateġija tal-UE dwar it-Tisħin u t-Tkessiħ (votazzjoni)
  
4.16.Implimentazzjoni tal-objettiv tematiku "nsaħħu l-kompetittività tal-SMEs" (Artikolu 9(3) tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni) (votazzjoni)
  
4.17.Strateġija tal-UE għar-reġjun Alpin (votazzjoni)
  
4.18.Il-Fond Fiduċjarju tal-UE għall-Afrika: l-implikazzjonijiet għall-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja (votazzjoni)
  
4.19.Il-ħolqien ta' Kundizzjonijiet fis-Suq tax-Xogħol Favorevoli għal Bilanċ bejn il-Ħajja tal-Familja u dik tax-Xogħol (votazzjoni)
 5.Spjegazzjonijiet tal-vot
 6.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 7.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 8.Żviluppi reċenti fil-Polonja u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 9.Is-sitwazzjoni fit-Turkija (dibattitu)
 10.Rettifiki (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 11.Sitwazzjoni postelettorali fil-Gabon (dibattitu)
 12.Summit ta' Livell Għoli tan-NU dwar l-indirizzar tal-movimenti kbar ta' rifuġjati u migranti (dibattitu)
 13.Relazzjonijiet tal-UE mat-Tuneżija fil-kuntest reġjonali attwali (dibattitu)
 14.Dumping soċjali fl-UE (dibattitu)
 15.Preżentazzjoni mill-Kunsill tal-pożizzjoni tiegħu dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali - sena finanzjarja 2017 (dibattitu)
 16.Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Istati EPA SADC *** - Sorveljanza parlamentari u monitoraġġ tas-soċjetà ċivili tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-SADC (dibattitu)
 17.L-objettivi ewlenin għas-17-il Konferenza tal-Partijiet għas-CITES (dibattitu)
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri – Lazaros Stavrou Lazarou
 Anness 2 - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri – João Figueiredo
 Anness 3 - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri – Leo Brincat


PRESIDENZA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Riżultati tas-Summit tal-G20 (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Riżultati tas-Summit tal-G20 (2016/2769(RSP))

Pierre Moscovici (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Intervent ta': Françoise Grossetête f'isem il-Grupp PPE.

Ivan Korčok (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Alessia Maria Mosca f'isem il-Grupp S&D, Sander Loones f'isem il-Grupp ECR, Pavel Telička f'isem il-Grupp ALDE, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, David Borrelli f'isem il-Grupp EFDD, Janice Atkinson f'isem il-Grupp ENF, Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Patrick O'Flynn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Gunnar Hökmark, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Angel Dzhambazki, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Nikolaos Chountis, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Agnes Jongerius, Zoltán Balczó, Milan Zver, Hugues Bayet, Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Sergio Gaetano Cofferati, Elly Schlein, Monika Flašíková Beňová, Catherine Stihler, Georgi Pirinski u Carlos Zorrinho.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Laima Liucija Andrikienė, Ivan Jakovčić u Georgios Epitideios.

Interventi ta': Pierre Moscovici u Ivan KorčokIvan Korčok.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.


3. Rapport interim dwar l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku (dibattitu)

Rapport interim dwar l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku [2016/2090(INI)] - Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku. Rapporteurs: Pablo Zalba Bidegain u Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

Pablo Zalba Bidegain u Gerben-Jan Gerbrandy ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Krišjānis Kariņš f'isem il-Grupp PPE, Kathleen Van Brempt f'isem il-Grupp S&D, Hans-Olaf Henkel f'isem il-Grupp ECR, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Claude Turmes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, Marcus Pretzell f'isem il-Grupp ENF, Jens Gieseke, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Nils Torvalds, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, Roger Helmer, Jean-François Jalkh, Ivo Belet, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Daniel Dalton, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Karima Delli, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Kosma Złotowski, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Ivan Štefanec, Ismail Ertug, Julie Girling, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Evžen Tošenovský, Francesc Gambús, Miriam Dalli, Peter van Dalen, Dariusz Rosati u Carlos Zorrinho.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria Grapini, Patricija Šulin, Notis Marias, José Blanco López, Gesine Meissner, Nicola Caputo u Werner Kuhn.

Interventi ta': Elżbieta Bieńkowska, Pablo Zalba Bidegain u Gerben-Jan Gerbrandy.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.3 tal-Minuti ta' 13.9.2016.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet).


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

4. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.

°
° ° °

Intervent ta': William (The Earl of) Dartmouth dwar id-dmirijiet il-ġodda tal-ex President tal-Kummissjoni José Manuel Barroso.

°
° ° °


4.1. Politika ta' Koeżjoni u Strateġiji ta' Riċerka u Innovazzjoni għall-Ispeċjalizzazzjoni Intelliġenti (RIS3) (votazzjoni)

Rapport dwar il-Politika ta' Koeżjoni u l-Istrateġiji ta' Riċerka u Innovazzjoni għall-Ispeċjalizzazzjoni Intelliġenti (RIS3) [2015/2278(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0320)


4.2. Kooperazzjoni Territorjali Ewropea - l-aħjar prattiki u miżuri innovattivi (votazzjoni)

Rapport dwar il-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea - l-aħjar prattiki u miżuri innovattivi [2015/2280(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0322)P8_TA(2016)321)


4.3. Rapport interim dwar l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku (votazzjoni)

Rapport interim dwar l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku [2016/2090(INI)] - Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku. Rapporteurs: Pablo Zalba Bidegain u Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0322)


4.4. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' István Ujhelyi (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' István Ujhelyi [2015/2237(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0323)


4.5. Talba għall-ħarsien tal-immunità tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Rosario Crocetta (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Rosario Crocetta [2016/2015(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0324)


4.6. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Sotirios Zarianopoulos (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Sotirios Zarianopoulos [2016/2083(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0325)


4.7. Ftehim UE-Ċina rigward l-adeżjoni tal-Kroazja *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina skont l-Artikolu XXIV: 6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 rigward il-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskeda tar-Repubblika tal-Kroazja fil-kuntest tal-adeżjoni tagħha mal-Unjoni Ewropea [15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0326)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


4.8. Ftehim UE-Urugwaj rigward l-adeżjoni tal-Kroazja *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Orjentali tal-Urugwaj skont l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 fir-rigward tal-modifika ta' konċessjonijiet fl-iskeda tar-Repubblika tal-Kroazja fil-kuntest tal-adeżjoni tagħha mal-Unjoni Ewropea [06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0327)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


4.9. Ħatra proposta ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Lazaros Stavrou Lazarou (votazzjoni)

Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Lazaros Stavrou Lazarou bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri [09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)
(Votazzjoni permezz ta' vot sigriet)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 1 tal-Minuti ta' 13.9.2016)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0328)

Il-Parlament ta opinjoni favorevoli dwar il-proposta tal-Kunsill li jinħatar Lazaros Stavrou Lazarou bħala membru tal-Qorti tal-Awdituri.

Interventi

Igor Šoltes (rapporteur), qabel il-votazzjoni, dwar ir-rwol tal-Parlament u dwar il-kompożizzjoni tal-Qorti tal-Awdituri.


4.10. Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri - João Figueiredo (votazzjoni)

Rapport dwar il-ħatra ta' João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo bħala membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri [10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)
(Votazzjoni permezz ta' vot sigriet)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 2 tal-Minuti ta' 13.9.2016)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0329)

Il-Parlament ta opinjoni favorevoli dwar il-proposta tal-Kunsill li jinħatar João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo bħala membru tal-Qorti tal-Awdituri.


4.11. Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Leo Brincat (votazzjoni)

Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Leo Brincat bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri [08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)
(Votazzjoni permezz ta' vot sigriet)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 3 tal-Minuti ta' 13.9.2016)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Rifjut (P8_TA(2016)0330)

Il-Parlament ta opinjoni negattiva dwar il-proposta tal-Kunsill li jinħatar Leo Brincat bħala membru tal-Qorti tal-Awdituri u jitlob lill-Kunsill li jirtira l-proposta tiegħu u jippreżenta waħda ġdida lill-Parlament.


4.12. Statistika relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri fir-rigward tal-għoti ta' setgħat delegati u ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb li jiġi adottat regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 471/2009 dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri fir-rigward tal-għoti ta' setgħat delegati u ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri [08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Bernd Lange (A8-0240/2016)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P8_TA(2016)0331)


4.13. L-istatistika Ewropea tal-prezzijiet tal-gass naturali u tal-elettriku u t-tħassir tad-Direttiva 2008/92/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkonċerna l-proċedura Komunitarja sabiex tittejjeb it-trasparenza ta’ prezzijiet tal-gass u tal-elettriku imposti fuq konsumaturi industrijali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea tal-prezzijiet tal-gass naturali u tal-elettriku li jħassar id-Direttiva 2008/92/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkonċerna l-proċedura Komunitarja sabiex tittejjeb it-trasparenza ta' prezzijiet tal-gass u tal-elettriku imposti fuq konsumaturi industrijali [COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2016)0332)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2016)0332)


4.14. Lejn Disinn Ġdid tas-Suq tal-Enerġija (votazzjoni)

Rapport dwar Lejn Disinn Ġdid tas-Suq tal-Enerġija [2015/2322(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Werner Langen (A8-0214/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0333)


4.15. Strateġija tal-UE dwar it-Tisħin u t-Tkessiħ (votazzjoni)

Rapport dwar Strateġija tal-UE dwar it-Tisħin u t-Tkessiħ [2016/2058(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Adam Gierek (A8-0232/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0334)

Interventi

Beatrix von Storch


4.16. Implimentazzjoni tal-objettiv tematiku "nsaħħu l-kompetittività tal-SMEs" (Artikolu 9(3) tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni) (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-objettiv tematiku "nsaħħu l-kompetittività tal-SMEs" (Artikolu 9(3) tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni) [2015/2282(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0335)


4.17. Strateġija tal-UE għar-reġjun Alpin (votazzjoni)

Rapport dwar Strateġija tal-UE għar-reġjun Alpin [2015/2324(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0336)

Interventi

Mercedes Bresso (rapporteur) ressqet emenda orali għall-paragrafu 31. L-emenda orali ġiet aċċettata.


4.18. Il-Fond Fiduċjarju tal-UE għall-Afrika: l-implikazzjonijiet għall-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja (votazzjoni)

Rapport dwar il-Fond Fiduċjarju tal-UE għall-Afrika: l-implikazzjonijiet għall-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja [2015/2341(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0337)

Interventi

Ignazio Corrao (rapporteur) ressaq erba' emendi orali għall-paragrafi 4, 13, 15 u 32. L-emendi orali ġew aċċettati.


4.19. Il-ħolqien ta' Kundizzjonijiet fis-Suq tax-Xogħol Favorevoli għal Bilanċ bejn il-Ħajja tal-Familja u dik tax-Xogħol (votazzjoni)

Rapport dwar il-ħolqien ta' kundizzjonijiet fis-suq tax-xogħol favorevoli għal bilanċ bejn il-ħajja u dik tax-xogħol [2016/2017(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteurs: Tatjana Ždanoka u Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0338)


5. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Ramón Luis Valcárcel Siso - A8-0159/2016
Janusz Korwin-Mikke, Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Monica Macovei, Stanislav Polčák u Seán Kelly

Rapport Iskra Mihaylova - A8-0202/2016
Miguel Viegas, Michela Giuffrida, Monica Macovei u Stanislav Polčák

Rapport Interim Pablo Zalba Bidegain u Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0246/2016
Curzio Maltese, Seán Kelly u Marian Harkin

Rapport Werner Langen - A8-0214/2016
Xabier Benito Ziluaga, Jiří Pospíšil, Momchil Nekov, Maria Spyraki u Seán Kelly

Rapport Adam Gierek - A8-0232/2016
Maria Spyraki u Seán Kelly

Rapport Rosa D'Amato - A8-0162/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil u Seán Kelly

Rapport Mercedes Bresso - A8-0226/2016
Eleonora Forenza, Monica Macovei, Estefanía Torres Martínez, Momchil Nekov u Seán Kelly

Rapport Ignazio Corrao - A8-0221/2016
Marlene Mizzi, Monica Macovei u Jiří Pospíšil

Rapport Tatjana Ždanoka u Vilija Blinkevičiūtė - A8-0253/2016
Eleonora Forenza, Tania González Peñas u Tim Aker.


6. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.05. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05)

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

7. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


8. Żviluppi reċenti fil-Polonja u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Żviluppi reċenti fil-Polonja u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (2016/2774(RSP))

Intervent ta': Marek Jurek dwar il-proċedura (Il-President għamel xi kjarifiki).

Ivan KorčokIvan Korčok (President fil-kariga tal-Kunsill) u Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Janusz Lewandowski f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Antoni Legutko f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Barbara Spinelli f'isem il-Grupp GUE/NGL, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Robert Jarosław Iwaszkiewicz f'isem il-Grupp EFDD, Stanisław Żółtek f'isem il-Grupp ENF, u Zoltán Balczó Membru mhux affiljat.

Interventi ta': Frans Timmermans u Ivan KorčokIvan Korčok.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Mario Borghezio, Harald Vilimsky u Stanisław Żółtek f'isem il-Grupp ENF, dwar l-iżviluppi reċenti fil-Polonja u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (2016/2774(RSP)) (B8-0865/2016/REV);

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marc Tarabella, f'isem il-Grupp S&D, Guy Verhofstadt, f'isem il-Grupp ALDE, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Takis Hadjigeorgiou, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Benedek Jávor u Helga Trüpel, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-iżviluppi reċenti fil-Polonja u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (2016/2774(RSP)) (B8-0977/2016);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga u Tomasz Piotr Poręba f'isem il-Grupp ECR, dwar l-iżviluppi reċenti fil-Polonja u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (2016/2774(RSP)) (B8-0978/2016).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.7 tal-Minuti ta' 14.9.2016.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)


9. Is-sitwazzjoni fit-Turkija (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fit-Turkija (2016/2876(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Elmar Brok f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Alexander Graf Lambsdorff, Kati Piri f'isem il-Grupp S&D, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Lefteris Christoforou, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE, u Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Viċi President

Interventi ta': Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Mark Demesmaeker, Johannes Cornelis van Baalen, Josu Juaristi Abaunz, Bodil Valero, Raymond Finch, Manolis Kefalogiannis, Victor Boştinaru, Bas Belder, Marietje Schaake, Ernest Maragall, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Petr Mach, Anna Maria Corazza Bildt, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Costas Mavrides, Richard Howitt, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Ska Keller, Eduard Kukan, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marju Lauristin, Branislav Škripek, Birgit Sippel u Miltiadis Kyrkos.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Javier Couso Permuy u Eleftherios Synadinos.

Intervent ta': Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.


10. Rettifiki (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Ir-rettifiki (P8_TA-PROV(2016)0305(COR01), P8_TA-PROV(2016)0306(COR01), P8_TA-PROV(2016)0307(COR01), P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) u P8_TA(2015)0439(COR01)) tħabbru waqt il-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 11 tal-Minuti ta' 12.9.2016).

Billi ma kien hemm l-ebda talba biex jitressqu għall-votazzjoni minn grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru, bi qbil mal-Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dawn ir-rettifiki tqiesu approvati.


11. Sitwazzjoni postelettorali fil-Gabon (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Sitwazzjoni postelettorali fil-Gabon (2016/2877(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Mariya Gabriel f'isem il-Grupp PPE, Jo Leinen f'isem il-Grupp S&D, Marek Jurek f'isem il-Grupp ECR, Pavel Telička f'isem il-Grupp ALDE, Jean-Luc Mélenchon f'isem il-Grupp GUE/NGL, Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, u Louis Aliot f'isem il-Grupp ENF.

PRESIDENZA: Adina-Ioana VĂLEAN
Viċi President

Interventi ta': Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Joachim Zeller u Eduard Kukan.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Id-dibattitu ngħalaq.


12. Summit ta' Livell Għoli tan-NU dwar l-indirizzar tal-movimenti kbar ta' rifuġjati u migranti (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Summit ta' Livell Għoli tan-NU dwar l-indirizzar tal-movimenti kbar ta' rifuġjati u migranti (2016/2878(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Mariya Gabriel f'isem il-Grupp PPE, Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, James Carver f'isem il-Grupp EFDD, Gerolf Annemans f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Kristina Winberg, Mario Borghezio, Linda McAvan, Eva Joly, Jean-Luc Schaffhauser, Josef Weidenholzer, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund, Elly Schlein u Nikos Androulakis.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': László Tőkés, Caterina Chinnici, Ilhan Kyuchyuk, Sofia Sakorafa u Afzal Khan.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Id-dibattitu ngħalaq.


13. Relazzjonijiet tal-UE mat-Tuneżija fil-kuntest reġjonali attwali (dibattitu)

Rapport dwar ir-relazzjonijiet tal-UE mat-Tuneżija fil-kuntest reġjonali attwali [2015/2273(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

Fabio Massimo Castaldo ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Interventi ta': Lorenzo Cesa f'isem il-Grupp PPE, Pier Antonio Panzeri f'isem il-Grupp S&D, Amjad Bashir f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Afzal Khan, Hilde Vautmans f'isem il-Grupp ALDE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jordi Sebastià f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Cristian Dan Preda.

PRESIDENZA: Ulrike LUNACEK
Viċi President

Interventi ta': Victor Boştinaru, María Teresa Giménez Barbat, Mariya Gabriel, Gilles Pargneaux, Francisco José Millán Mon, Inés Ayala Sender, Ramona Nicole Mănescu, Silvia Costa, Eduard Kukan.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jasenko Selimovic u João Pimenta Lopes.

Interventi ta': Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) u Fabio Massimo Castaldo.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.7 tal-Minuti ta' 14.9.2016.


14. Dumping soċjali fl-UE (dibattitu)

Rapport dwar id-dumping soċjali fl-Unjoni Ewropea [2015/2255(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

Guillaume Balas ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Jens Nilsson (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Evelyn Regner (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Jutta Steinruck f'isem il-Grupp S&D, Danuta Jazłowiecka f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jens Geier, Czesław Hoc f'isem il-Grupp ECR, Martina Dlabajová f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Karima Delli f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Agea f'isem il-Grupp EFDD, Mara Bizzotto f'isem il-Grupp ENF, Udo Voigt Membru mhux affiljat, David Casa, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Lampros Fountoulis, Vilija Blinkevičiūtė, Richard Sulík, Thomas Händel, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Thomas Mann, Ole Christensen, João Pimenta Lopes, Peter Lundgren, Romana Tomc, Maria Arena, Tania González Peñas, Claude Rolin, Agnes Jongerius, Jeroen Lenaers, Ismail Ertug, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Marita Ulvskog, Ádám Kósa u Lara Comi.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Emilian Pavel, Notis Marias u Bronis Ropė.

Interventi ta': Marianne Thyssen u Guillaume Balas.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.8 tal-Minuti ta' 14.9.2016.


15. Preżentazzjoni mill-Kunsill tal-pożizzjoni tiegħu dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali - sena finanzjarja 2017 (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kunsill: Preżentazzjoni mill-Kunsill tal-pożizzjoni tiegħu dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali - sena finanzjarja 2017 (2016/2768(RSP))

Vazil Hudák (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel id-dikjarazzjoni.

Intervent ta': Kristalina Georgieva (Viċi President tal-Kummissjoni).

Intervent ta': Jens Geier (rapporteur).

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Indrek Tarand (rapporteur) u Jean Arthuis (President tal-Kumitat BUDG).

Intervent ta': Vazil Hudák.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Istati EPA SADC *** - Sorveljanza parlamentari u monitoraġġ tas-soċjetà ċivili tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-SADC (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Istati EPA SADC, min-naħa l-oħra [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000108/2016) imressqa minn Bernd Lange u Alexander Graf Lambsdorff, f'isem il-Kumitat INTA, lill-Kummissjoni: Sorveljanza parlamentari u monitoraġġ tas-soċjetà ċivili tal-FSE tas-SADC-UE (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016)

Alexander Graf Lambsdorff ippreżenta r-rakkomandazzjoni u daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija orali.

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Pedro Silva Pereira (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Gabriel Mato f'isem il-Grupp PPE, Joachim Schuster f'isem il-Grupp S&D, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Christofer Fjellner, David Martin, Giovanni La Via, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Zeller, Maria Arena, Adam Szejnfeld u Jude Kirton-Darling.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Clara Eugenia Aguilera García u Notis Marias.

Interventi ta': Cecilia Malmström u Alexander Graf Lambsdorff.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.4 tal-Minuti ta' 14.9.2016.


17. L-objettivi ewlenin għas-17-il Konferenza tal-Partijiet għas-CITES (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000088/2016) imressqa minn Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor u Marco Affronte, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kunsill: Objettivi ewlenin għal-laqgħa tal-CoP17 għall-Konvenzjoni CITES f'Johannesburg (Afrika t'Isfel) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000089/2016) imressqa minn Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor u Marco Affronte, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Objettivi ewlenin għal-laqgħa tal-CoP17 għall-Konvenzjoni CITES f'Johannesburg (Afrika t'Isfel) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)

Gerben-Jan Gerbrandy daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Ivan Korčok (President fil-kariga tal-Kunsill) u Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu l-mistoqsijiet.

Interventi ta': Norbert Lins f'isem il-Grupp PPE, Nicola Caputo f'isem il-Grupp S&D, Julie Girling f'isem il-Grupp ECR, Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE, Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Ricardo Serrão Santos.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Interventi ta': Karmenu Vella u Ivan Korčok.

Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni li għandha titressaq bi qbil mal-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura se titħabbar aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.9 tal-Minuti ta' 15.9.2016.


18. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 587.335/OJME).


19. Għeluq tas-seduta

La séance est levée à minuit.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Collins, Crowley, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


Anness 1 - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri – Lazaros Stavrou Lazarou

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Le Pen Jean-Marie, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Fajon, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howitt, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Anness 2 - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri – João Figueiredo

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Dlabajová, Faria, Federley, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Woolfe, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Le Pen Jean-Marie, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howitt, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Picula, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Anness 3 - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri – Leo Brincat

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Belder, Campbell Bannerman, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Le Pen Jean-Marie, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sógor, Šojdrová, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howitt, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Picula, Piri, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Avviż legali - Politika tal-privatezza