Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 септември 2016 г. - Страсбург

2. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити, бюджет за 2016 г. - Агенция за снабдяване към Евратом (N8-0056/2016 - C8-0337/2016 - 2016/2207(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 2/2016 - Комитет на регионите (N8-0057/2016 - C8-0346/2016 - 2016/2209(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити № 1/2016 - Раздел IX - Европейски надзорен орган по защита на данните (N8-0058/2016 - C8-0347/2016 - 2016/2210(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 21/2016 - Раздел III - Комисия (N8-0059/2016 - C8-0349/2016 - 2016/2212(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-07/T/16 - Европейска сметна палата (N8-0060/2016 - C8-0353/2016 - 2016/2213(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 22/2016 - Раздел III - Комисия (N8-0061/2016 - C8-0356/2016 - 2016/2216(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити 2/2016 - Европейски омбудсман (N8-0062/2016 - C8-0361/2016 - 2016/2217(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Придобиване на право на пълна собственост през 2021 г. върху страдата, намираща се на rue de la Loi 102 (N8-0063/2016 - C8-0370/2016 - 2016/2227(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

Правна информация - Политика за поверителност