Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

2. Κατάθεση εγγράφων

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων, προϋπολογισμός 2016 - Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (N8-0056/2016 - C8-0337/2016 - 2016/2207(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 2/2016 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0057/2016 - C8-0346/2016 - 2016/2209(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 1/2016 - Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (N8-0058/2016 - C8-0347/2016 - 2016/2210(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 21/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0059/2016 - C8-0349/2016 - 2016/2212(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-07/T/16 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0060/2016 - C8-0353/2016 - 2016/2213(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 22/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0061/2016 - C8-0356/2016 - 2016/2216(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων 2/2016 - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (N8-0062/2016 - C8-0361/2016 - 2016/2217(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Απόκτηση πλήρους κυριότητας του κτιρίου Loi 102 το 2021 (N8-0063/2016 - C8-0370/2016 - 2016/2227(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου