Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. septembra 2016 - Štrasburg

2. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty Rady a Komisie:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov 2016 – Zásobovacia agentúra Euratomu (AA) (N8-0056/2016 - C8-0337/2016 - 2016/2207(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 2/2016 – Výbor regiónov (N8-0057/2016 - C8-0346/2016 - 2016/2209(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. 1/2016 – Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (N8-0058/2016 - C8-0347/2016 - 2016/2210(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 21/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0059/2016 - C8-0349/2016 - 2016/2212(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-07/T/16 – Európsky dvor audítorov (N8-0060/2016 - C8-0353/2016 - 2016/2213(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 22/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0061/2016 - C8-0356/2016 - 2016/2216(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov 2/2016 - Európsky ombudsman (N8-0062/2016 - C8-0361/2016 - 2016/2217(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Nadobudnutie vlastníctva budovy Loi 102 v roku 2021 (N8-0063/2016 - C8-0370/2016 - 2016/2227(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia