Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. septembra 2016 - Štrasburg

3. Presun rozpočtových prostriedkov

Rada Európskej únie v súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách informovala rozpočtový orgán o schválení presunov rozpočtových prostriedkov DEC 11/2016, DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 a DEC 20/2016 – Oddiel III – Komisia.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol nevzniesť námietky proti presunom rozpočtových prostriedkov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru INF/3/2016 et INF/4/2016.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol schváliť presuny rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 a DEC 20/2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia