Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 14. září 2016 - Štrasburk

4. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy (C(2016)04178 - 2016/2835(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. července 2016
předáno příslušnému výboru: ITRE, TRAN

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise a deriváty (C(2016)04301 - 2016/2849(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 1286/2014, pokud jde o zásahy u produktů (C(2016)04369 - 2016/2853(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o soupis požadavků pro EU schválení typu vozidla, kterým se mění a opravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, pokud jde o požadavky na konstrukci vozidla a obecné požadavky, požadavky na environmentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky, požadavky na brzdění vozidel a požadavky na funkční bezpečnost vozidel (C(2016)04378 - 2016/2843(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 3/2014, pokud jde o požadavky týkající se funkční bezpečnosti vozidel, nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 44/2014, pokud jde o konstrukci vozidel a obecné požadavky, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 134/2014, pokud jde o požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky (C(2016)04381 - 2016/2854(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující organizační požadavky na obchodní systémy (C(2016)04387 - 2016/2845(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se režimu kroků kotace pro akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry a fondy obchodované v obchodním systému (C(2016)04389 - 2016/2848(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji a regulační technické normy týkající se povinnosti provádět obchody s určitými akciemi v obchodním systému nebo prostřednictvím systematického internalizátora (C(2016)04390 - 2016/2851(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro standardy a formáty referenčních údajů o finančním nástroji a technická opatření ve vztahu k mechanismům, které mají Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a příslušné orgány vytvořit (C(2016)04405 - 2016/2852(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací v souvislosti s registrací podniků ze třetích zemí a formátu informací, které mají být poskytnuty zákazníkům (C(2016)04407 - 2016/2850(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy pro výměnu informací mezi příslušnými orgány v rámci spolupráce při činnostech dohledu, kontrole na místě a vyšetřování (C(2016)04415 - 2016/2846(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací a požadavků pro účely povolování investičních podniků (C(2016)04417 - 2016/2847(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující organizační požadavky na investiční podniky zabývající se algoritmickým obchodováním (C(2016)04478 - 2016/2867(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 22. srpna 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům (C(2016)04733 - 2016/2866(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 22. srpna 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje německé znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejímu výkonu (Solventnost II) (C(2016)05303 - 2016/2868(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 22. srpna 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři (C(2016)05549 - 2016/2871(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 5. září 2016
předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Baltském moři a kterým se zrušuje nařízení (EU) 2015/1778 (C(2016)05562 - 2016/2874(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 5. září 2016
předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby (C(2016)05663 - 2016/2887(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. září 2016
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví dočasná mimořádná opatření pro odvětví mléka a mléčných výrobků spočívající v prodloužení období veřejné intervence u sušeného odstředěného mléka v roce 2016 a v dřívějším zahájení období veřejné intervence u sušeného odstředěného mléka v roce 2017 a kterým se stanoví odchylka od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238, pokud jde o další používání nařízení (ES) č. 826/2008 ve vztahu k poskytování podpory soukromého skladování v rámci prováděcího nařízení (EU) č. 948/2014 a nařízení (EU) č. 1272/2009, pokud jde o veřejné intervence podle tohoto nařízení (C(2016)05675 - 2016/2888(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. září 2016
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o poskytování podpory na snížení produkce mléka (C(2016)05681 - 2016/2886(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. září 2016
předáno příslušnému výboru: AGRI

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u kterých byla prodloužena lhůta pro předložení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (C(2016)04165 - 2016/2833(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. července 2016
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 4 měsíce na žádost Evropského parlamentu
předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (C(2016)04166 - 2016/2840(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. července 2016
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 4 měsíce na žádost Evropského parlamentu
předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (C(2016)04167 - 2016/2832(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. července 2016
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 4 měsíce na žádost Evropského parlamentu
předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (C(2016)04168 - 2016/2834(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. července 2016
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 4 měsíce na žádost Evropského parlamentu
předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (C(2016)04171 - 2016/2838(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. července 2016
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 4 měsíce na žádost Evropského parlamentu
předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (C(2016)04172 - 2016/2841(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. července 2016
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 4 měsíce na žádost Evropského parlamentu
předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se směrnice (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (C(2016)04180 - 2016/2844(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 14. července 2016
předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 1 měsíc na žádost Evropského parlamentu
předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, jejichž lhůta byla prodloužena z 1 na 3 měsíce na žádost příslušného výboru:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy týkající se přístupu ke clearingu prostřednictvím obchodních systémů a ústředních protistran (C(2016)03807 – 2016/2801(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 24. června 2016 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro uchovávání příslušných údajů o pokynech týkajících se finančních nástrojů (C(2016)03821 – 2016/2802(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 24. června 2016 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, jež mají oznamovat investiční podniky, organizátoři trhu a úvěrové instituce (C(2016)03917 – 2016/2810(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 29. června 2016 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy upřesňující povinnost provádět clearing derivátů obchodovaných na regulovaných trzích a lhůty k přijímání obchodů ke clearingu (C(2016)03944 – 2016/2812(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 29. června 2016 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací a požadavků pro účely povolování investičních podniků (C(2016)04417 – 2016/2847(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, lkterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy pro výměnu informací mezi příslušnými orgány v rámci spolupráce při činnostech dohledu, kontrole na místě a vyšetřování (C(2016)04415 – 2016/2846(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací v souvislosti s registrací podniků ze třetích zemí a formátu informací, které mají být poskytnuty zákazníkům (C(2016)04407 – 2016/2850(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, lkterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro standardy a formáty referenčních údajů o finančním nástroji a technická opatření ve vztahu k mechanismům, které mají Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a příslušné orgány vytvořit (C(2016)04405 – 2016/2852(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji a regulační technické normy týkající se povinnosti provádět obchody s určitými akciemi v obchodním systému nebo prostřednictvím systematického internalizátora (C(2016)043902016/2851(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se režimu kroků kotace pro akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry a fondy obchodované v obchodním systému (C(2016)04389 – 2016/2848(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující organizační požadavky na obchodní systémy (C(2016)04387 – 2016/2845(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise a deriváty (C(2016)04301 – 2016/2849(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující organizační požadavky na investiční podniky zabývající se algoritmickým obchodováním (C(2016)04478 – 2016/2867(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 22. srpna 2016 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru:ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům (C(2016)04733 – 2016/2866(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 22. srpna 2016 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru:ECON

Návrh aktu v přenesené pravomoci, jehož lhůta byla prodloužena ze 2 na 3 měsíce na žádost příslušného výboru:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 30. června 2016 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

Právní upozornění - Ochrana soukromí