Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. szeptember 14., Szerda - Strasbourg

4. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről (C(2016)04178 - 2016/2835(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. július 8.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE, TRAN

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kötvényekkel, strukturált pénzügyi termékekkel, kibocsátási egységekkel és származtatott termékekkel kapcsolatos, kereskedési helyszínekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó átláthatósági követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)04301 - 2016/2849(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. július 14.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a termékszintű beavatkozás tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)04369 - 2016/2853(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. július 14.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 167/2013/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendeletnek a járművek EU-típusjóváhagyására alkalmazandó követelmények jegyzéke tekintetében történő módosításáról, valamint az 1322/2014/EUfelhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek, az (EU)2015/96felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek, az (EU)2015/68felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek, továbbá az (EU)2015/208felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek a járműszerkezeti és általános követelmények, a környezeti teljesítményre és meghajtóegység-teljesítményre vonatkozó követelmények, a fékezési követelmények, illetve a funkcionális járműbiztonsági követelmények tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről (C(2016)04378 - 2016/2843(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. július 14.
Utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 3/2014/EUfelhatalmazáson alapuló rendeletnek, a 44/2014/EUfelhatalmazáson alapuló rendeletnek és a 134/2014/EUfelhatalmazáson alapuló rendeletnek a funkcionális járműbiztonságra vonatkozó követelmények, a járműszerkezeti és általános követelmények, valamint a környezeti teljesítményre és a meghajtóegység teljesítményére vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról (C(2016)04381 - 2016/2854(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. július 14.
Utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kereskedési helyszínekre vonatkozó szervezeti követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)04387 - 2016/2845(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. július 14.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a részvényekre, letéti igazolásokra és a tőzsdei kereskedésben részt vevő alapokra vonatkozó árlépésköz-rendszereket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)04389 - 2016/2848(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. július 14.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a részvényekkel, letéti jegyekkel, tőzsdén kereskedett alapokkal, certifikátokkal és más hasonló pénzügyi eszközökkel kapcsolatos, kereskedési helyszínekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó átláthatósági követelményeket és bizonyos részvények ügyleteinek kereskedési helyszínen vagy rendszeres internalizálónál való végrehajtására irányuló kötelezettséget meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)04390 - 2016/2851(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. július 14.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a pénzügyi eszközökre vonatkozó referenciaadatok adatstandardjaira és -formátumaira, valamint az Európai Értékpapírpiaci Hatóság és az illetékes hatóságok által kialakítandó mechanizmusokkal kapcsolatban szükséges technikai intézkedésekre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)04405 - 2016/2852(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. július 14.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a harmadik országbeli vállalkozások bejegyzéséhez szükséges információkra, és az ügyfeleknek nyújtandó információk formátumára vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)04407 - 2016/2850(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. július 14.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az illetékes hatóságok között a felügyeleti tevékenységek, helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok terén való együttműködés során folytatott információcserére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)04415 - 2016/2846(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. július 14.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások engedélyezésére vonatkozó információkat és követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)04417 - 2016/2847(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. július 14.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az algoritmikus kereskedést folytató befektetési vállalkozások szervezeti követelményeit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)04478 - 2016/2867(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. augusztus 22.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)04733 - 2016/2866(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. augusztus 22.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) kiegészítéséről szóló (EU)2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet német nyelvű változatának helyesbítéséről (C(2016)05303 - 2016/2868(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. augusztus 22.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Északi-tenger térsége tengeri környezetének védelmére irányuló halászati állományvédelmi intézkedések megállapításáról (C(2016)05549 - 2016/2871(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. szeptember 5.
Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a Balti-tenger térsége tengeri környezetének védelmére irányuló halászati állományvédelmi intézkedések megállapításáról és az (EU) 2015/1778 rendelet hatályon kívül helyezéséről (C(2016)05562 - 2016/2874(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. szeptember 5.
Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatásról (C(2016)05663 - 2016/2887(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. szeptember 8.
Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a tej- és tejtermékágazatban a sovány tejpor tekintetében a 2016. évi állami intervenciós időszak meghosszabbítása és a 2017. évi állami intervenciós időszak előrehozatala, valamint az (EU) 948/2014 végrehajtási rendelet értelmében nyújtható magántárolási támogatás tekintetében a 826/2008/EK rendelet, az e rendelet szerinti állami intervenció tekintetében pedig az 1272/2009/EU rendelet további alkalmazása érdekében az (EU) 2016/1238 felhatalmazáson alapuló rendelettől való eltérés formájában ideiglenes rendkívüli intézkedések megállapításáról (C(2016)05675 - 2016/2888(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. szeptember 8.
Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a tejtermelés csökkentéséhez nyújtott támogatásról (C(2016)05681 - 2016/2886(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. szeptember 8.
Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezetek, amelyek esetében a kifogás benyújtásának határidejét meghosszabbították:

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (C(2016)04165 – 2016/2833(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. július 8.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: az Európai Parlament kérésére további 4 hónap.
Utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (C(2016)04166 - 2016/2840(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 4 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. július 8.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: az Európai Parlament kérésére további 4 hónap.
Utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (C(2016)04167 - 2016/2832(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. július 8.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: az Európai Parlament kérésére további 4 hónap.
Utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról(C(2016)04168 - 2016/2834(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. július 8.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: az Európai Parlament kérésére további 4 hónap.
Utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról(C(2016)04171 - 2016/2838(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. július 8.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: az Európai Parlament kérésére további 4 hónap.
Utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról(C(2016)04172 - 2016/2841(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. július 8.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: az Európai Parlament kérésére további 4 hónap.
Utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/849 irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről(C(2016)04180 - 2016/2844(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. július 14.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: az Európai Parlament kérésére további 1 hónap.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON, LIBE

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezetek, amelyek esetében a határidőt az illetékes bizottság kérésére 1–3 hónapra módosították:

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 600/2014/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési helyszínek és a központi szerződő felek tekintetében az elszámoláshoz való hozzáférésre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről - C(2016)03807 – 2016/2801(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje az illetékes bizottság kérésére: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. június 24.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások lényeges adatainak megőrzésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről - C(2016)03821 – 2016/2802(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje az illetékes bizottság kérésére: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. június 24.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások, piacműködtetők és hitelintézetek által bejelentendő információkat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről - C(2016)03917 – 2016/2810(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje az illetékes bizottság kérésére: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. június 29.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozott piacon kereskedett származtatott termékekre vonatkozó elszámolási kötelezettség és az elszámolásra történő befogadás ütemezésének meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről - C(2016)03944 – 2016/2812(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje az illetékes bizottság kérésére: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. június 29.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások engedélyezésére vonatkozó információkat és követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről - C(2016)04417 – 2016/2847(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje az illetékes bizottság kérésére: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. július 14.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az illetékes hatóságok között a felügyeleti tevékenységek, helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok terén való együttműködés során folytatott információcserére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről - C(2016)04415 – 2016/2846(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje az illetékes bizottság kérésére: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. július 14.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a harmadik országbeli vállalkozások bejegyzéséhez szükséges információkra, és az ügyfeleknek nyújtandó információk formátumára vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről - C(2016)04407 – 2016/2850(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje az illetékes bizottság kérésére: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. július 14.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a pénzügyi eszközökre vonatkozó referenciaadatok adatstandardjaira és -formátumaira, valamint az Európai Értékpapírpiaci Hatóság és az illetékes hatóságok által kialakítandó mechanizmusokkal kapcsolatban szükséges technikai intézkedésekre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről - C(2016)04405 – 2016/2852(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje az illetékes bizottság kérésére: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. július 14.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a részvényekkel, letéti jegyekkel, tőzsdén kereskedett alapokkal, certifikátokkal és más hasonló pénzügyi eszközökkel kapcsolatos, kereskedési helyszínekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó átláthatósági követelményeket és bizonyos részvények ügyleteinek kereskedési helyszínen vagy rendszeres internalizálónál való végrehajtására irányuló kötelezettséget meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről - C(2016)04390 – 2016/2851(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje az illetékes bizottság kérésére: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. július 14.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a részvényekre, letéti igazolásokra és a tőzsdei kereskedésben részt vevő alapokra vonatkozó árlépésköz-rendszereket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről - C(2016)04389 – 2016/2848(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje az illetékes bizottság kérésére: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. július 14.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kereskedési helyszínekre vonatkozó szervezeti követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről - C(2016)04387 – 2016/2845(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje az illetékes bizottság kérésére: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. július 14.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kötvényekkel, strukturált pénzügyi termékekkel, kibocsátási egységekkel és származtatott termékekkel kapcsolatos, kereskedési helyszínekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó átláthatósági követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről - C(2016)04301 – 2016/2849(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje az illetékes bizottság kérésére: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. július 14.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az algoritmikus kereskedést folytató befektetési vállalkozások szervezeti követelményeit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről- C(2016)04478 – 2016/2867(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje az illetékes bizottság kérésére: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. augusztus 22.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről - C(2016)04733 – 2016/2866(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje az illetékes bizottság kérésére: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. augusztus 22.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezetek, amelyek esetében a határidőt az illetékes bizottság kérésére 2–3 hónapra módosították:

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megjelenítése, tartalma, felülvizsgálata és módosítása, valamint az ilyen dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettség teljesítése tekintetében meghatározott szabályozástechnikai standardok megállapítása révén történő kiegészítéséről - C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje az illetékes bizottság kérésére: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. június 30.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat