Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. rugsėjo 14 d. - Strasbūras

4. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie teisės aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė (C(2016)04178 - 2016/2835(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 8 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ITRE, TRAN

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prekybos vietoms ir investicinėms įmonėms taikomais skaidrumo reikalavimais, susijusiais su obligacijomis, struktūrizuotais finansiniais produktais, apyvartiniais taršos leidimais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (C(2016)04301 - 2016/2849(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1286/2014 nuostatos dėl su produktais susijusių intervencinių priemonių (C(2016)04369 - 2016/2853(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl transporto priemonių ES tipo patvirtinimo reikalavimų sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 ir dėl transporto priemonių konstrukcijos ir bendrųjų reikalavimų, aplinkosauginio ir varymo sistemų veiksmingumo reikalavimų, transporto priemonių stabdymo reikalavimų ir transporto priemonių funkcinės saugos reikalavimų iš dalies keičiami ir ištaisomi Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1322/2014, Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/96, Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/68 ir Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/208 (C(2016)04378 - 2016/2843(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014, Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 44/2014 ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 atitinkamos nuostatos dėl transporto priemonės funkcinės saugos reikalavimų, transporto priemonių konstrukcijos ir bendrųjų reikalavimų ir aplinkosauginio bei varymo sistemų veiksmingumo reikalavimų (C(2016)04381 - 2016/2854(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami prekybos vietoms taikomi organizaciniai reikalavimai (C(2016)04387 - 2016/2845(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su kainos pokyčio dydžio tvarka, taikoma akcijoms, depozitoriumo pakvitavimams ir biržiniams fondams (C(2016)04389 - 2016/2848(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prekybos vietoms ir investicinėms įmonėms taikomais skaidrumo reikalavimais dėl akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų, sertifikatų ir kitų panašių finansinių priemonių ir su pareiga tam tikrų akcijų sandorius vykdyti prekybos vietoje arba per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką (C(2016)04390 - 2016/2851(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su finansinių priemonių bazinių duomenų standartais bei formatu ir su techninėmis priemonėmis dėl tvarkos, kurią turi nustatyti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ir kompetentingos institucijos (C(2016)04405 - 2016/2852(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas trečiųjų valstybių įmonių registravimo informacijos ir klientams teiktinos informacijos formato techniniais reguliavimo standartais (C(2016)04407 - 2016/2850(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma informacijos keitimosi tarp kompetentingų institucijų, bendradarbiaujančių atliekant priežiūrą, patikras ir tyrimus vietoje, techniniais reguliavimo standartais (C(2016)04415 - 2016/2846(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma investicinių įmonių veiklos leidimo suteikimo informacijos ir reikalavimų techniniais reguliavimo standartais (C(2016)04417 - 2016/2847(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami investicinėms įmonėms, vykdančioms algoritminę prekybą, taikomi organizaciniai reikalavimai (C(2016)04478 - 2016/2867(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. rugpjūčio 22 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas pranešimo apie sandorius kompetentingoms institucijoms techniniais reguliavimo standartais (C(2016)04733 - 2016/2866(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. rugpjūčio 22 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisoma Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) redakcija vokiečių kalba (C(2016)05303 - 2016/2868(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. rugpjūčio 22 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės, skirtos Šiaurės jūros aplinkai saugoti (C(2016)05549 - 2016/2871(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. rugsėjo 5 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės, skirtos Baltijos jūros aplinkai saugoti, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) 2015/1778 (C(2016)05562 - 2016/2874(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. rugsėjo 5 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo pieno gamintojams ir kitų gyvulininkystės sektorių ūkininkams skiriama išimtinė sureguliavimo pagalba (C(2016)05663 - 2016/2887(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. rugsėjo 8 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos pieno ir pieno produktų sektoriuje taikytinos išskirtinės laikinosios priemonės – 2016 m. laikotarpio, kuriuo nugriebto pieno milteliams taikoma valstybės intervencija, pratęsimas ir 2017 m. laikotarpio, kuriuo nugriebto pieno milteliams taikoma valstybės intervencija, paankstinimas, ir kuriuo leidžiama nukrypti nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 nuostatų ir toliau taikyti Reglamentą (EB) Nr. 826/2008 paramai privačiajam sandėliavimui pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 984/2014 ir Reglamentą (ES) Nr. 1272/2009 valstybės intervencijai pagal šį reglamentą (C(2016)05675 - 2016/2888(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. rugsėjo 8 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo skiriama pagalba pieno gamybai mažinti (C(2016)05681 - 2016/2886(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. rugsėjo 8 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: AGRI

Deleguotųjų aktų projektai, kurių terminas prieštaravimams pareikšti buvo pratęstas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, I priedas (C(2016)04165 - 2016/2833(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 8 d.
Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 4 mėnuo Europos Parlamento prašymu.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, I priedas (C(2016)04166 - 2016/2840(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 8 d.
Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 4 mėnuo Europos Parlamento prašymu.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, I priedas (C(2016)04167 - 2016/2832(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 8 d.
Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 4 mėnuo Europos Parlamento prašymu.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, I priedas (C(2016)04168 - 2016/2834(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 8 d.
Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 4 mėnuo Europos Parlamento prašymu.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, I priedas (C(2016)04171 - 2016/2838(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 8 d.
Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 4 mėnuo Europos Parlamento prašymu.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, I priedas (C(2016)04172 - 2016/2841(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 8 d.
Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 4 mėnuo Europos Parlamento prašymu.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildoma Direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes (C(2016)04180 - 2016/2844(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 1 mėnuo Europos Parlamento prašymu.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON, LIBE

Deleguotųjų aktų projektai, kurių terminas prieštaravimams pareikšti kompetentingo komiteto prašymu buvo pakeistas iš 1 į 3 mėnesius:

- Komisijos deleguotasis reglementas kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas prekybos vietų ir pagrindinių sandorio šalių tarpuskaitos prieigos techniniais reguliavimo standartais - C(2016)03807 – 2016/2801(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 24 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas finansinių priemonių pavedimų atitinkamų duomenų laikymo techniniais reguliavimo standartais - C(2016)03821 – 2016/2802(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 24 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinama investicinių įmonių, rinkos operatorių ir kredito įstaigų praneština informacija - C(2016)03917 – 2016/2810(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 29 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas pareigos atlikti išvestinių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tarpuskaitą ir priėmimo tarpuskaitai laiko techniniais reguliavimo standartais – C(2016)03944 – 2016/2812(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 29 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma investicinių įmonių veiklos leidimo suteikimo informacijos ir reikalavimų techniniais reguliavimo standartais - C(2016)04417 – 2016/2847(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma informacijos keitimosi tarp kompetentingų institucijų, bendradarbiaujančių atliekant priežiūrą, patikras ir tyrimus vietoje, techniniais reguliavimo standartais - C(2016)04415 – 2016/2846(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas trečiųjų valstybių įmonių registravimo informacijos ir klientams teiktinos informacijos formato techniniais reguliavimo standartais - C(2016)04407 – 2016/2850(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su finansinių priemonių bazinių duomenų standartais bei formatu ir su techninėmis priemonėmis dėl tvarkos, kurią turi nustatyti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ir kompetentingos institucijos - C(2016)04405 – 2016/2852(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prekybos vietoms ir investicinėms įmonėms taikomais skaidrumo reikalavimais dėl akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų, sertifikatų ir kitų panašių finansinių priemonių ir su pareiga tam tikrų akcijų sandorius vykdyti prekybos vietoje arba per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką - C(2016)04390 – 2016/2851(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su kainos pokyčio dydžio tvarka, taikoma akcijoms, depozitoriumo pakvitavimams ir biržiniams fondams - C(2016)04389 – 2016/2848(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami prekybos vietoms taikomi organizaciniai reikalavimai - C(2016)04387 – 2016/2845(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prekybos vietoms ir investicinėms įmonėms taikomais skaidrumo reikalavimais, susijusiais su obligacijomis, struktūrizuotais finansiniais produktais, apyvartiniais taršos leidimais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis - C(2016)04301 – 2016/2849(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d..
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami investicinėms įmonėms, vykdančioms algoritminę prekybą, taikomi organizaciniai reikalavimai - C(2016)04478 – 2016/2867(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. rugpjūčio 22 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas pranešimo apie sandorius kompetentingoms institucijoms techniniais reguliavimo standartais - C(2016)04733 – 2016/2866(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. rugpjūčio 22 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Deleguotojo aktų projektas, kurio terminas prieštaravimams pareikšti kompetentingo komiteto prašymu buvo pakeistas iš 2 į 3 mėnesius:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pagrindinės informacijos pateikimu, turiniu, peržiūra ir patikslinimu ir reikalavimo pateikti tokius dokumentus įvykdymo sąlygomis - C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 30 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

Teisinė informacija - Privatumo politika