Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 14 septembrie 2016 - Strasbourg

4. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei (C(2016)04178 – 2016/2835(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 iulie 2016

retrimis fond: ITRE, TRAN

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare cu privire la standarde tehnice de reglementare privind cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții, în ceea ce privește obligațiunile, produsele financiare structurate, certificatele de emisii și instrumentele financiare derivate (C(2016)04301 – 2016/2849(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția în cazul produselor (C(2016)04369 – 2016/2853(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista de cerințe pentru omologarea UE de tip a vehiculelor și de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1322/2014 al Comisiei, a Regulamentului delegat (UE) 2015/96 al Comisiei, a Regulamentului delegat (UE) 2015/68 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2015/208 al Comisiei în ceea ce privește construcția vehiculelor și cerințele generale, cerințele de mediu și de performanță a unității de propulsie, cerințele privind frânarea vehiculelor și cerințele privind siguranța funcțională a vehiculelor (C(2016)04378 – 2016/2843(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 14 iulie 2016

retrimis fond: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 3/2014, a Regulamentului delegat (UE) nr. 44/2014 și a Regulamentului delegat (UE) nr. 134/2014 cu privire, respectiv, la cerințele de siguranță în funcționare a vehiculului, la cerințele privind construcția vehiculelor și la cerințele generale, precum și la cerințele privind performanțele de mediu și performanțele unității de propulsie (C(2016)04381 – 2016/2854(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 14 iulie 2016

retrimis fond: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate cerințele organizatorice pentru locurile de tranzacționare (C(2016)04387 – 2016/2845(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind regimul pasurilor de cotare pentru acțiuni, certificate de depozit și fonduri tranzacționate la bursă (C(2016)04389 – 2016/2848(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții în legătură cu acțiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă, certificatele și alte instrumente financiare similare și la obligația de tranzacționare a anumitor acțiuni într-un loc de tranzacționare sau printr-un operator independent (C(2016)04390 – 2016/2851(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru standardele în materie de date și formatele aplicabile datelor de referință privind instrumentele financiare și pentru măsurile tehnice necesare în legătură cu modalitățile care trebuie stabilite de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și de autoritățile competente (C(2016)04405 – 2016/2852(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind informațiile pentru înregistrarea societăților din țări terțe și formatul informațiilor care trebuie furnizate clienților (C(2016)04407 – 2016/2850(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la schimbul de informații dintre autoritățile competente atunci când acestea cooperează în cadrul activităților de supraveghere, al verificărilor la fața locului și al investigațiilor (C(2016)04415 – 2016/2846(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind informațiile și cerințele de autorizare a firmelor de investiții (C(2016)04417 – 2016/2847(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele organizatorice aplicabile firmelor de investiții care efectuează tranzacții algoritmice (C(2016)04478 – 2016/2867(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 22 august 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru raportarea tranzacțiilor către autoritățile competente (C(2016)04733 – 2016/2866(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 22 august 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de rectificare a versiunii în limba germană a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 al Comisiei de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (C(2016)05303 – 2016/2868(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 22 august 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de instituire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Nordului (C(2016)05549 – 2016/2871(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 5 septembrie 2016

retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Baltică și de abrogare a Regulamentului (UE) 2015/1778 (C(2016)05562 – 2016/2874(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 5 septembrie 2016

retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepționale destinate producătorilor de lapte și fermierilor din alte sectoare de creștere a animalelor (C(2016)05663 – 2016/2887(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 septembrie 2016

retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a unor măsuri excepționale cu caracter temporar pentru sectorul laptelui și produselor lactate, sub forma prelungirii perioadei de intervenție publică pentru lapte praf degresat din 2016 și a devansării perioadei de intervenție publică pentru laptele praf degresat din 2017, și de derogare de la Regulamentul delegat (UE) 2016/1238 în ceea ce privește aplicarea în continuare a Regulamentului (CE) nr. 826/2008 în ceea ce privește ajutoarele pentru depozitarea privată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 948/2014 și a Regulamentului (UE) nr. 1272/2009 în ceea ce privește intervenția publică în temeiul prezentului regulament (C(2016)05675 – 2016/2888(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 septembrie 2016

retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de acordare a unor ajutoare pentru reducerea producției de lapte (C(2016)05681 – 2016/2886(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 septembrie 2016

retrimis fond: AGRI

Proiecte de acte delegate în cazul cărora termenul pentru formularea de obiecțiuni a fost prelungit:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (C(2016)04165 - 2016/2833(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 iulie 2016
Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 4 luni, la cererea Parlamentului European.
retrimis fond: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (C(2016)04166 - 2016/2840(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 iulie 2016
Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 4 luni, la cererea Parlamentului European.
retrimis fond: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (C(2016)04167 - 2016/2832(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 iulie 2016
Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 4 luni, la cererea Parlamentului European.
retrimis fond: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (C(2016)04168 - 2016/2834(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 iulie 2016
Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 4 luni, la cererea Parlamentului European.
retrimis fond: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (C(2016)04171 - 2016/2838(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 iulie 2016
Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 4 luni, la cererea Parlamentului European.
retrimis fond: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (C(2016)04172 - 2016/2841(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 iulie 2016
Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 4 luni, la cererea Parlamentului European.
retrimis fond: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/849 prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (C(2016)04180 - 2016/2844(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 14 iulie 2016
Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 1 lună, la cererea Parlamentului European.
retrimis fond: ECON, LIBE

Proiecte de acte delegate în cazul cărora termenul a fost modificat de la 1 lună la 3 luni, la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele tehnice de reglementare referitoare la accesul la compensare în ceea ce privește locurile de tranzacționare și contrapărțile centrale - C(2016)03807 – 2016/2801(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 24 iunie 2016, la cererea comisiei competente.
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru păstrarea datelor pertinente privind ordinele referitoare la instrumente financiare - C(2016)03821 – 2016/2802(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 24 iunie 2016, la cererea comisiei competente.
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile care trebuie notificate de către firmele de investiții, operatorii de piață și instituțiile de credit - C(2016)03917 – 2016/2810(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 29 iunie 2016, la cererea comisiei competente.
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care prevăd obligația de compensare a instrumentelor financiare derivate tranzacționate pe piețele reglementate și termenele pentru acceptarea compensării - C(2016)03944 – 2016/2812(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 29 iunie 2016, la cererea comisiei competente.
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind informațiile și cerințele de autorizare a firmelor de investiții - C(2016)04417 – 2016/2847(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016, la cererea comisiei competente.
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la schimbul de informații dintre autoritățile competente atunci când acestea cooperează în cadrul activităților de supraveghere, al verificărilor la fața locului și al investigațiilor - C(2016)04415 – 2016/2846(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016, la cererea comisiei competente.
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind informațiile pentru înregistrarea societăților din țări terțe și formatul informațiilor care trebuie furnizate clienților - C(2016)04407 – 2016/2850(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016, la cererea comisiei competente.
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru standardele în materie de date și formatele aplicabile datelor de referință privind instrumentele financiare și pentru măsurile tehnice necesare în legătură cu modalitățile care trebuie stabilite de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și de autoritățile competente - C(2016)04405 – 2016/2852(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016, la cererea comisiei competente.
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții în legătură cu acțiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă, certificatele și alte instrumente financiare similare și la obligația de tranzacționare a anumitor acțiuni într-un loc de tranzacționare sau printr-un operator independent - C(2016)04390 – 2016/2851(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016, la cererea comisiei competente.
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat (UE) al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind regimul pasurilor de cotare pentru acțiuni, certificate de depozit și fonduri tranzacționate la bursă - C(2016)04389 – 2016/2848(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016, la cererea comisiei competente.
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate cerințele organizatorice pentru locurile de tranzacționare - C(2016)04387 – 2016/2845(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016, la cererea comisiei competente.
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare cu privire la standarde tehnice de reglementare privind cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții, în ceea ce privește obligațiunile, produsele financiare structurate, certificatele de emisii și instrumentele financiare derivate - C(2016)04301 – 2016/2849(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016, la cererea comisiei competente.
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat (UE) al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele organizatorice aplicabile firmelor de investiții care efectuează tranzacții algoritmice - C(2016)04478 – 2016/2867(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 22 august 2016, la cererea comisiei competente.

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru raportarea tranzacțiilor către autoritățile competente - C(2016)04733 – 2016/2866(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 22 august 2016, la cererea comisiei competente.

retrimis fond: ECON

Proiect de act delegat în cazul căruia termenul a fost modificat, de la 2 luni la 3 luni, la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente – C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 30 iunie 2016, la cererea comisiei competente.
retrimis fond: ECON

Aviz juridic - Politica de confidențialitate