Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. rugsėjo 14 d. - Strasbūras

5. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos įgyvendinimo reglamentas, kuriuo dėl orlaivių techninės priežiūros licencijų tam tikrų kategorijų nustatymo, išorės tiekėjų tiekiamų komponentų priėmimo procedūros keitimo ir techninės priežiūros mokymo organizacijų teisių keitimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 (D043954/01 - 2016/2829(RPS) - terminas: 2016 m. spalio 8 d.)
perduota atsakingam komitetui: : TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl degalų garavimo išlakų kiekio nustatymo (IV tipo bandymas) metodikos iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 (D045406/02 - 2016/2827(RPS) - terminas: 2016 m. spalio 8 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ES ekologinio ženklo kriterijai turistų apgyvendinimo srityje (D045653/01 - 2016/2884(RPS) - terminas: 2016 m. gruodžio 8 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą iš medienos, kamštienos arba bambuko pagamintoms grindų dangoms (D045655/02 - 2016/2875(RPS) - terminas: 2016 m. gruodžio 7 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios acetamiprido, ametoktradino, azoksistrobino, ciflutrino, difluoro acto rūgšties, dimetomorfo, fenpirazamino, flonikamido, fluazinamo, fludioksonilo, flupiradifurono, flutriafolo, fluksapiroksado, metkonazolo, prokvinazido, protiokonazolo, piriproksifeno, spirodiklofeno ir trifloksistrobino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D045663/02 - 2016/2863(RPS) - terminas: 2016 m. rugsėjo 30 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios 3-decen-2-ono, S-metilacibenzolaro ir heksachlorbenzeno liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D045664/02 - 2016/2858(RPS) - terminas: 2016 m. rugsėjo 21 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios aklonifeno, deltametrino, fluazinamo, metomilo, sulkotriono ir tiodikarbo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D045752/02 - 2016/2862(RPS) - terminas: 2016 m. rugsėjo 30 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios cimoksanilo, fosfano ir fosfido druskų, natrio 5-nitrogvajakolato, natrio o–nitrofenolato ir natrio p-nitrofenolato koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D045753/02 - 2016/2856(RPS) - terminas: 2016 m. rugsėjo 20 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/32/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ir maisto ingredientų gamyboje naudojamus ekstrahentus, suderinimo (D045779/04 - 2016/2865(RPS) - terminas: 2016 m. spalio 6 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl steviolio glikozidų (E 960) specifikacijų iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos, priedas (D045780/02 - 2016/2864(RPS) - terminas: 2016 m. spalio 3 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl muitinės procedūrų sąrašo ir duomenų apibrėžčių pritaikymo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 ir Komisijos reglamentas (ES) Nr. 113/2010 (D045810/01 - 2016/2859(RPS) - terminas: 2016 m. spalio 21 d.)
perduota atsakingam komitetui: : INTA

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų kriterijų, kurių laikydamosi valstybės narės gali netaikyti bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų ir imtis alternatyvių saugumo priemonių, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1254/2009 (D045830/03 - 2016/2836(RPS) - terminas: 2016 m. spalio 13 d.)
perduota atsakingam komitetui: : TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo ištaisomas Reglamentas (EB) Nr. 692/2008, įgyvendinantis ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (D045883/03 - 2016/2869(RPS) - terminas: 2016 m. lapkričio 30 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 440/2008, nustatančio bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), priedas (D045907/02 - 2016/2870(RPS) – terminas: 2016 m. gruodžio 5 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: ITRE, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl bisfenolio A iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (D045911/02 - 2016/2842(RPS) - terminas: 2016 m. spalio 14 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: ITRE, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl suklarozės (E 955) naudojimo kaip aromato ir skonio stipriklio kramtomojoje gumoje, į kurią pridėta cukrų arba poliolių, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D045949/02 - 2016/2857(RPS) - terminas: 2016 m. rugsėjo 21 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 216/2008 14 straipsnio 6 dalį Prancūzijai leidžiama nukrypti nuo tam tikrų bendrųjų aviacijos saugos taisyklių, susijusių su komponento įmontavimu (D046141/02 - 2016/2861(RPS) - terminas: 2016 m. spalio 26 d.)
perduota atsakingam komitetui: : TRAN

- Komisijos reglamentas kuriuo ištaisoma Komisijos reglamento (ES) Nr. 139/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su aerodromais susiję reikalavimai ir administracinės procedūros, teksto prancūzų kalba redakcija (D046145/01 - 2016/2831(RPS) – terminas: 2016 m. spalio 8 d.)
perduota atsakingam komitetui: : TRAN

- Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2009/300/EB, 2011/263/ES, 2011/264/ES, 2011/382/ES, 2011/383/ES, 2012/720/ES ir 2012/721/ES, kad būtų pratęstas ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant ES ekologinį ženklą, galiojimas (D046238/01 - 2016/2860(RPS) - terminas: 2016 m. spalio 21 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

Teisinė informacija - Privatumo politika