Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. september 2016 - Strasbourg

7. Liidu olukord (arutelu)
CRE

Komisjoni presidendi avaldus: Liidu olukord (2016/2734(RSP))

Parlamendi president esines arutelu sissejuhatuseks lühisõnavõtuga.

Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esines avaldusega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gerard Batten, Richard Sulík istungi läbiviimise teemal, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Marine Le Pen fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, ja Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Charles Tannock.

Sõna võttis Ivan Korčok (nõukogu eesistuja).

Sõna võtsid Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Ulrike Trebesius, João Ferreira, Ian Hudghton, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Martin Sonneborn, Janusz Lewandowski, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Sergei Stanishev ja Roberts Zīle.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Marisa Matias, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Esteban González Pons, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Lidia Senra Rodríguez, Tanja Fajon, Lorenzo Cesa, Kathleen Van Brempt, József Szájer, István Ujhelyi, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse eelkõnelejale, kes sellele ei vastanud, kuna tegemist ei olnud küsimusega, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, Richard Corbett, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alyn Smith, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Udo Bullmann ja Iratxe García Pérez.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Jiří Maštálka, Julia Reda ja Georgios Epitideios.

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

Sõna võttis Jean-Claude Juncker.

Sõna võtsid Sotirios Zarianopoulos, Marcel de Graaff, Nigel Farage, Rebecca Harms, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Syed Kamall, Gianni Pittella ja Manfred Weber, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika