Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. september 2016 - Strasbourg

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

8. Fortolkning af forretningsordenen
CRE

I overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i forretningsordenen underrettede formanden Parlamentet om, at Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som spørgsmålet om fortolkning af artikel 61, stk. 2, i forretningsordenen var henvist til, havde givet følgende fortolkning:

"Intet forhindrer Parlamentet i at beslutte at afholde, hvis det er hensigtsmæssigt, en afsluttende forhandling som følge af betænkningen fra det kompetente udvalg, til hvilket sagen er henvist til fornyet behandling."

Denne fortolkning betragtes som vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer, jf. forretningsordenens artikel 226, stk. 4, gør indsigelse inden vedtagelsen af nærværende protokol. I modsat fald forelægges den for Parlamentet til afstemning.

°
° ° °

Indlæg af James Carver.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik